Universitat de ValènciaDoble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

  1. Realització de tràmits administratius i autorització.  Administració electrònica.
  2. Informació per telèfon i per correu electrònic.
  3. Calendari de tràmits administratius.
  4. Informació en la web sobre els tràmits i procediments administratius.
     

1. Realització de tràmits administratius i autorització.

Per a realitzar tràmits administratius a la secretaria de la Facultat de Farmàcia que impliquen la comunicació de dades de caràcter personal serà necessari acreditar-se presentant el DNI, NIE o passaport.

Es pot autoritzar la realització de tràmits a una altra persona, per a la qual cal fer constar per escrit aquesta autorització, que haurà d'acompanyar-se de fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada. La persona autoritzada haurà d'acreditar-se presentant el DNI, NIE o passaport.
 

 

Administració electrònica.


Determinats tràmits administratius es poden realitzar telemàticament:


- mitjançat la seu electrònica de la Universitat, ENTREU (avançament de convocatòria sol·licitud del títol, certificat de matrícula, certificat de taxes acadèmiques...).


- des de Secretaria Virtual (canvis de grup, sol·licitud de pràctiques externes, consulta de rebuts, consulta de l’expedient...).
 

A més ja es possible descarregar-se l’aplicació de la Universitat de València per a dispositius mòbils.

 

2. Informació per telèfon i per correu electrònic.

Per telèfon no es donarà cap tipus d'informació que afecte a dades de caràcter personal.
Per correu electrònic només es donarà aquest tipus d'informació quan es faça des del compte de correu de la Universitat o des de la utilitat “Consultes” de secretaria virtual, a les quals s'accedeix mitjançant autenticació de l'usuari/a i contrasenya.

 

 3. Calendari de tràmits administratius.

Terminis per a l'accés als estudis de la Facultat de Farmàcia

Matrícula de nou ingrés. Curs 2018-2019: Dosier informatiu. Taula resum de terminis de matrícula.

Segones i posteriors matrícules. Curs 2018-2019: Dosier informatiu. Taula resum de terminis de matrícula.

Avançament de convocatòria en Graus. Curs 2018-2019

Adaptació als estudis de Grau. Curs 2018-2019

 

  

4. Informació en la web sobre tràmits i procediments administratius.


La informació sobre els tràmits i procediments administratius que afecten a la gestió acadèmica es publica en la web en els apartats corresponents segons la matèria, dins de les seccions següents:

- Estudis de Grau
- Plans a extingir
- Estudis de Postgrau
- Mobilitat i Intercanvi