University of Valencia logo Logo Departament of Nursing Logo del portal

Projecte:Senescència cel·lular en la fibrosi pulmonar.Modulació Farmacològica de la ruta PI3K-AKT-mTOR (Ref. CIGE/2021/114)

 Resum: L'objectiu principal d'aquest projecte és estudiar el procés de senescència pulmonar en la fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI) mitjançant la modulació farmacològica de la ruta PI3K-AKT-mTOR.Particularment,es pretén estudiar l'efecte dels inhibidors de mTOP en este procés,mitjançant la realització d'experiments in vitro, amb estímuls fibròtics rellevants,en cultius cel·lulars de pacient amb FPI . Respecte als fàrmacs, es pretén estudiar l'efecte de nous inhibidors de mTOR, en comparació amb un inhibidor clàssic i altres estratègies farmacològiques d'inhibició.

Finançament: Este projecte és finançat per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació l(Generalitat Valenciana) a través de " Subvencions a grups d'Investigació emergents-GE 2022"