University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Education Sciences Logo del portal

Documents
Reglament intern de la Comissió de Cultura
- Situació d'execució de la partida destinada a activitats culturals
Resum de Periodes de presentació de propostes
Sol·licitades abans del 15 de desembre Per activitats a desenvolupar des de gener a juliol següents
Sol·licitades abans 15 de juny Per activitats a desenvolupar des de setembre a desembre següents
COMPOSICIÓ COMISSIÓ
Mª Elena Cantarino Suñer                          Presidenta elena.cantarino@uv.es
María José Galvis Domenech                         Representant Dpt. Teoria de l'Educació                               galdoma@uv.es
Beatriz Chamorro Cercos Representant Dpt. Educ. Comparada i Hª de l'Educació Beatriz.Chamorro@uv.es
Carmen Carmona Rodríguez Representant Dpt.M.I.D.E. Carmen.Carmona@uv.es
José Peirats Chacón Representant Dpt. Didàctica i Org. Escolar Jose.Peirats@uv.es
José María Grande Gascón Representant del P.A.S. Grande@uv.es
Vanessa Vidal Mayor Representant Dpt. Filosofia Vanessa.Vidal@uv.es
Francisco González Ferrandis Representant de l'Estudiantat gonfe2@alumni.uv.es
Àngels Dalmau Cervera Representant de l'Estudiantat andalcer@alumni.uv.es