University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

 

COMPOSICIÓ COMISSIÓ IGUALTAT CENTRE
Inmaculada Chiva Sanchis Presidenta per delegació ichiva@uv.es

Francisco Jódar Rico

Dpt. de Didàctica i Organització Escolar

jodar@uv.es

María José Galvis Doménech

Dpt. de Teoria de l'Educació

galdoma@uv.es

Jorge Cascales Ribera

Dpt. de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

casrijor@uv.es

María Ester Alventosa Bleda

Dpt. d'Educació Comparada i Hª de l'Educació

alblema@uv.es

Elena López Rius P.A.S. Elena.Lopez@uv.es

Carmen Barrientos Tello

Estudianta (titular)

carbate@alumni.uv.es

Eugenia Lavalle Troytiño

Estudianta (titular)

eulatroy@alumni.uv.es

Carmen Martínez Cameros Estudianta (suplent) caremar4@alumni.uv.es
Alejandro Torre Fernández Estudiant (suplent) atofer2@alumni.uv.es