University of Valencia logo Logo Department of Roman Law and State Canon Law Logo del portal

“Medicaments digitals i biodret: Oportunitats i limitacions del desenvolupament de medicaments amb sensor integrat en connexió amb un sistema de recollida i transmisió de dades del pacient (LE043P20)”:

Programa de la Junta de Castella i Lleó de suport a projectes d’investigació co-finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Fons FEDER/2020): subvencionat amb 80.000 €, durant el trienni 2021-2023 (ORDEN EDU/1192/2020 de 4 de noviembre, per la qual es resol la convocatoria de subvencions del programa de suport a projectes d’investigació co-finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Investigador Principal: Salvador Tarodo Soria

Investigadora U.V.: Yolanda García Ruíz

-BOCYL de 4 de novembre de 2020.