University of Valencia logo Logo Department of Roman Law and State Canon Law Logo del portal

“Pluralitat d’ordenaments i gestió de la diversitat en les societats interculturals”, dirigit pel Prof. Alejandro Torres Gutiérrez, concedit en la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de Projectes UPNA 2020, aprobada per Resolució 2044/2020, de 26 de noviembre de 2020, del Rector en funcions, Francisco J. Arregui San Martín.

Resolució de la concesió: Resolució 561/2021, de 5 de març del Vicerector d’Investigació UPNA

Investigadora participant U.V.: Yolanda García Ruíz.