University of Valencia logo Logo Department of Roman Law and State Canon Law Logo del portal

Innorights és un projecte d’innovació en l’ensenyament dels drets humans, coordinat per professors de la Universitat de València i la Universitat de Valladolid. Des dels seus inicis en 2012, ha permés desenvolupar i possar en pràctica noves eines per fomentar el desenvolupament de competències genèriques com el compromís ètic, l’autoaprenentatge, el treball cooperatiu, la creativitat, les habilitats informàtiques i la comunicación oral. També ha impulsat el tractament transversal dels drets humans en vàries disciplines i assignatures, vinculant-los amb el context social en que es reinvindiquen. Aquestes experiències han sigut difoses entre la comunitat universitàira mitjançant vàries jornades i publicacions.

Pàgina web:

INNORIGHTS (uv.es)