Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

Universitat de València

 • Comptes anuals 2023

 • Informe d'auditoria pública de regularitat comptable de la intervenció General de la Generalitat Valenciana.

 • Informe d'auditoria de compliment i operativa de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana

 • Informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de les universitats públiques de la Generalitat Valenciana

Fundació Lluís Alcanyís

 • Comptes anuals de la Fundació Lluís Alcanyís
 • Informe d'auditoria

Centre d'Idiomes de la Universitat de València

 • Comptes anuals del Centre d'Idiomes de la Universitat de València
 • Informe d'auditoria

Fundació Parc Científic Universitat de València

 • Comptes anuals de la Fundació Parc Científic Universitat de València
 • Informe d'auditoria

Fundació General de la Universitat de València

 • Comptes anuals de la Fundació General de la Universitat de València
 • Informe d'auditoria

Fundació Universitat-Empresa de València

 • Comptes anuals de la Fundació Universitat-Empresa de València
 • Informe d'auditoria