Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

Recursos d'Informació del Servei

 • El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques és el departament de l'Administració General de l'Estat encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en les següents matèries: Hisenda pública, pressupostos i despeses, empreses públiques, gestió dels sistemes de finançament i cooperació amb l'Administració autonòmica i local, suport a les delegacions i subdelegacions del Govern, funció pública, ocupació pública, formació d'empleats públics, de reforma i organització de l'Administració General de l'Estat, procediments i inspecció de serveis, impuls de l'Administració electrònica, avaluació de polítiques públiques i millora de la gestió pública i la qualitat dels serveis.

 • Agencia Tributària

  -

 • Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

  -

 • Institut Nacional d'Estadística

  L'Institut Nacional d'Estadística és un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, adscrit al Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa.