Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Protecció de dades: nous drets i la sua incidència en l'activitat universitària

Destinataris PAS, PDI, Personal extern, PI, PIF, Professorat no universitari
Modalitat d'impartició Presencial
Llengua Castellà
Durada total 5
Durada presencial 5
Programa Formació contínua
Modalitat formativa Jornada
Curs acadèmic 2022-2023
Edició 01
Any del pla de formació 2023
Data d'inici del curs 24/03/2023
Data de finalització del curs 24/03/2023
Data d'inici d'inscripció 08/02/2023
Data de finalització d'inscripció 22/02/2023
Sessions
Sessió Data i hora d'inici Data i hora de finalització Aula Ubicació
1 24/03/2023 09:00 24/03/2023 14:00 Aula OB1 Planta Baixa Aulari Oest
Perfil professional destinataris
PDI de la Universitat de València. PAS de la Univeristat de València Qualsevol membre de la comunitat universitària.
Criteris de selecció

Es seleccionaran les persones participants d'acord amb els criteris següents:

- Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, s’ha de comprovar que efectivament les persones sol·licitants els reuneixen.

- S’atorgarà preferència a les peticions d'aquelles persones sol·licitants que no hagen realitzat cursos de característiques semblants en els últims tres anys.

- Així mateix, s’atorgarà preferència a aquells que no hagen realitzat cursos de formació en els últims tres anys.

- En cas d'empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia i hora de presentació)

Professorat UV
  • Plaza Penades, Javier
  • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
Objectius formatius

Conèixer els aspectes bàsics de la nova llei sobre protecció de dades i la seua aplicació a la Universitat

Competències que es desenvoluparan
  • Conèixer la normativa bàsica
  • Aplicar-la en l'activitat professional personal
Criteris i procediment d'avaluació de l'activitat

Assistència a tota la jornada i presentació d'un resum de l'explicació donada, destacant els aspectes que més afecten en la seua activitat a la Universitat.

Fer les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a.

Inscripció