Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

El Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglès (PRIDA) té com a objectiu fonamental la formació i millora de les competències comunicatives en anglès del professorat de la Universitat de València (PDI) en el seu desenvolupament professional com a docent i investigador. Així mateix, el pla recull accions de millora en la formació lingüística i certificació del personal d'administració i serveis (PAS) i de les i els estudiants.

 

El Pla, desenvolupat a través d’un Document Marc, forma part de l'estratègia d'internacionalització de la UV i està promogut i impulsat conjuntament des del Vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme, el Vicerectorat d'Estudis i el Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació.

Presentació PRIDA