Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

La convocatòria de projectes d’innovació educativa, que es desenvolupa des de fa anys, és un dels elements nuclears del compromís institucional de la Universitat de València amb la millora de la qualitat docent universitària.

La convocatòria actual presenta una proposta vertebrada en dos programes:

 1. Projectes d’innovació de centres (PICS): orientats a impulsar totes les iniciatives desenvolupades pels centres de la Universitat de València que estiguen vinculades amb la innovació educativa.
 2. Projectes d’innovació educativa (PIE):
  1. Emergents (PIEE): projectes d’innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada o que, havent demostrat la viabilitat en cursos previs, es troben en procés de consolidació.
  2. Consolidats (PIEC): projectes d’innovació desenvolupats per grups de treball consolidats. Per a sol·licitar-los cal que estiguen inscrits en el registre de grups consolidats d’innovació docent (RGCID).

La finalitat d’aquesta convocatòria és impulsar la transformació i la millora contínua de la pràctica docent innovadora, en la qual l’alumnat ha de ser protagonista i agent actiu compromès en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

En aquesta línia, s’estableixen els objectius següents:

 • Promoure la implicació de les direccions dels centres i del professorat en accions innovadores.
 • Consolidar i visibilitzar les accions d’innovació que s’estan duent a terme a la Universitat de València per a la millora de la qualitat docent i la capacitació de l’alumnat.
 • Propiciar la reflexió sobre les TIC com a instrument al servei de les metodologies innovadores, i contribuir a la transició digital i ecològica.
 • Motivar l’elaboració de materials i recursos innovadors que milloren les estratègies i tècniques d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, així com la seua avaluació.
 • Desenvolupar propostes i plans d’acció vinculats amb els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
 • Fomentar la inclusió educativa per garantir l’oportunitat de cobrir totes les necessitats d’aprenentatge.
 • Promoure la igualtat de gènere i fomentar la utilització del llenguatge inclusiu, tant des de l’esmentada perspectiva com en qüestions de foment de la igualtat dins de la diversitat social i cultural.
 • Analitzar críticament i proposar millores per al disseny, la realització i l’avaluació dels treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM).
 • Fomentar l’ocupabilitat i la implantació de la cultura de l’emprenedoria en la pràctica docent.