Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Es presenten a continuació una relació de normatives de caràcter general relatives a la formació contínua i que regulen el funcionament diari del SFPIE.