Universitat de ValènciaServei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Comissió Permanent del Comité de Seguretat i Salut

La Comissió Permanent del Comité de Seguretat i Salut, com a òrgan de recolzament al Ple, tindrà com a funcions, a més de les expressament delegades por aquest, les següents:

  • Preparar les reunions del Ple amb la Secretaria del Comité de Seguretat i Salut, proposant un ordre del dia a la Presidència de l’òrgan. En l’ordre del dia s’indicarà expressament quins punts no requeriran de debat al si del Comité, llevat que fóra sol·licitat de manera expressa.
  • Proposar al Ple les mesures que estime oportunes per al millor compliment dels fins del Comité de Seguretat i Salut.
  • Realitzar el control i seguiment en l’aplicació dels acords del Comité de Seguretat i Salut.
  • Coordinar i supervisar els grups de treball que es creen pel Comité de Seguretat i Salut.
  • Elevar al Ple, amb el corresponent informe, la Memòria anual.
  • Exercir totes aquelles funcions que li siguen expressament delegades pel Ple del Comité de Seguretat i Salut.

La Comissió Permanent està formada per un membre per cada una de les organitzacions sindicals representades al sí del Comité i per igual nombre de treballadors o treballadores representants de la Universitat.

Els actuals membres de la Comissió Permanent del Comité de Seguretat i Salut son:

Representació institucional

Destí / Càrrec

Correu electrònic

Serra Añó, Pilar (Presidenta)

Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Pilar.Serra@uv.es

Alberola Aguilar, Antonio (Secretari)

Director SPMA

Antonio.Alberola@uv.es

Llueca Ramón, Elena

Cap de Servei SPMA

Elena.Llueca@uv.es

Gómez Martínez, Beatriz

Vicegerenta de Coordinació Econòmica i de Serveis

Beatriz.Gomez@uv.es

Mateo Sotos, Cristina

Servei Tècnic i de Manteniment

Cristina.Mateo@uv.es

Molina Segarra, Mónica

SPMA

Monica.Molina@uv.es

Ramírez Martínez, José

Vicegerent

Jose.Ramirez@uv.es

 

 

 

 

 

 

Delegats de Prevenció

Sindicat

Correu electrònic

Celda Muñoz, Carlos Vicente

UGT

Carlos.Celda@uv.es

Hernandez Ortega, Carmen

CSI- CSIF

Carmen.Hernandez-ortega@uv.es

Maicas Priego, Sergi

STEPV

Sergi.Maicas@uv.es

Martínez García, Asunción

SATTUi

Asuncion.Martinez@uv.es

Mifsut Herrera, María del Carmen

CGT

Maria.C.Mifsut@uv.es

Pérez Asensio, Jorge

PPDIP

Jordi.Perez-Asensio@uv.es

Soria García, Juan Miguel

CCOO

Juan.Soria@uv.es