Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

L'Àrea de Prevenció compta amb les quatre unitats especificades en el reglament de l'àrea de prevenció:

 • Salut laboral.
 • Seguretat en el treball.
 • Higiene industrial.
 • Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Totes les unitats es coordinaran per:

 • Avaluar i controlar els factors que puguen constituir un risc per a la salut i la seguretat
 • Promocionar la prevenció: formació, informació i assessorament a la comunitat universitària en matèria de prevenció.

Activitats de les especialitats de Prevenció

a) Medicina del treball

 • Campanyes de promoció de la salut
 • Exàmens de salut
 • Activitats assistencials a través dels gabinets de salut
 • Atenció d’accidents de treball
 • Dotació de farmacioles

b) Seguretat en el treball

 • Plans d’emergència dels edificis de la Universitat de València.
 • Incendis i extinció d’incendis.
 • Senyalització dels edificis.
 • Seguretat als laboratoris i instal·lacions.
 • Riscs relacionats amb l’electricitat.
 • Mesures de protecció i de prevenció.
 • Investigació d’accidents i proposta de mesures correctores.

c) Higiene industrial

 • Control de tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització.
 • Avaluació de l’exposició d’agents químics. Toxicologia laboral.
 • Contaminació acústica i vibracions.
 • Radiacions ionitzants i no ionitzants.
 • Ventilació adequada a les instal·lacions.
 • Agents biològics: malalties professionals produïdes per agents vius.

d) Ergonomia i psicologia aplicada

 • Condicions ambientals de treball:  soroll, il·luminació, comfort tèrmic, pol·lució, etc.
 • Concepció i disseny dels llocs de treball:  equipament i mobiliari, espai, postures, etc.
 • Càrregues físiques i mentals de treball:  entorn social i factors personals.