Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Telèfons emergències Gabinets de Salut:

Campus de Blasco Ibàñez: 630276465

Campus de Burjassot-Paterna: 630179407

Campus dels Tarongers: 630270102

 

Adreces electròniques:

consultes prevenció: prevencio@uv.es
consultes salut: salutlaboral@uv.es
consultes medi ambient: mediambient@uv.es
consultes protecció radiològica: ana.sanmatias@uv.es
consultes administració: admspma@uv.es

Serveis centrals

Direcció i Administració del Servei

Àrea de Medi Ambient

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

 

Amadeu de Savoia, 4
46010 - València
Telèfon: 96 339 50 17

 

Adreces dels campus:

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

 

Gabinet de Salut

Facultat de Geografia i Història.
Avd. Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia
963864287

CAMPUS DELS TARONGERS

 

Unitat de Seguretat en el Treball

Gabinet de Salut

 

Aulari Nord
Avd. Tarongers s/n
46022 València
961625481

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

 

Unitat d'Higiene Industrial

Gabinet de Salut

Darrere Bloc B de la Fac. Biologia.
46100 Burjassot
963544321
 

Unitat de Seguretat en el Treball

Despatx 0.2.7

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE)

Avd.  de la Universitat s/n
46100 Burjassot
963544122

 

Àrea de Protecció Radiològica

Facultat de Física. Bloc C, 2º pis.
Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963543330