Logo de la Universitat de València Logo Servei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

Presentació

 

La Universitat de València compta amb més de 60.000 persones, entre estudiants, PAS i PDI, que desenvolupen la seua activitat diària al voltant de 100 edificis.

No resulta extrany que la Universitat de València siga una gran consumidora de recursos energètics: en 2018, la ratio de consum mensual d’una persona a la Universitat de València fou:

393,62 litres d’aigua, 70,93 kWh d’electricitat, i 24,19 kWh de gas. Com a referència, el consum mitjà d'electricitat d'una vivenda tipus és de 629 kWh.

Per aquest motiu, la UV promou accions destinades a l’estalvi energètic i la sostenibilitat, incloent al seu Pla Estratègic com a objectiu el fomentar la cultura de la sostenibilitat i realitzar les activitats universitàries de manera que es neutralitzen o minimitzen els impactes mediambientals negatius i es conscièncie els membres de la Comunitat Universitària de la importància de l'ús racional dels recursos basat en l'eficiència energètica i la promoció d'hàbits de vida saludables.