Logo de la Universitat de València Logo Servei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

Les funcions generals del Servei són:

 • El manteniment integral (preventiu, predictiu, correctiu, modificatiu, i tècnic-legal) d'edificacions, equipaments i instal·lacions, amb especial atenció a les accions preventives d'aigües fortes i inundacions, així com el tractament de la legionel·la.
 • La coordinació de l'equip humà per a atendre amb eficàcia les necessitats de la Universitat en qüestions de manteniment.
 • La coordinació amb els diferents Campus en el manteniment dels mateixos.
 • La gestió i supervisió dels contractes de gestió de manteniment, manteniment integral i de jardineria.
 • La gestió dels parts telemàtics de les avaries i incidències que es produeixen en els diferents Centres i Serveis que formen la Universitat.
 • La gestió de l'inventari d'instal·lacions i de les gammes de manteniment.
 • La realització d'obres de Reparació, Adequació i Millora (obres RAM) de les infraestructures de la Universitat.
 • Es presta una especial atenció a les qüestions relacionades amb l'accessibilitat universal al mitjà físic, en col·laboració amb la Unitat per a la Integració dels persones amb discapacitat.
 • El manteniment del catàleg d'Espais de la Universitat, que haurà d'estar periòdicament actualitzat.
 • La gestió patrimonial relacionada amb procediments jurídics pendents com a conseqüència de les peticions de reversió dels antics propietaris causahabients de les parcel·les cedides pel Govern Valencià a la Universitat en terrenys de Burjassot i Paterna. Així com la col·laboració amb el 'àrea d'Inventari Patrimonial' del Servei de Comptabilitat i Pressupost referent a la gestió patrimonial general dels terrens propietat de la Universitat.
 • La instal·lació, engegada, gestió i seguiment de panells fotovoltaics en els terrats d'edificis dels Campus de Burjassot, Blasco Ibáñez i Tarongers.
 • La gestió dels subministraments d'electricitat, gas i aigua.
 • Seguiment i impuls del programa "Estalvi Energètic" de la Universitat.