Logo de la Universitat de València Logo Servei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

Servei Tècnic i de Manteniment

La Universitat de València s'articula en tres campus universitaris: el Campus de Blasco Ibáñez, el Campus dels Tarongers i el Campus de Burjassot-Paterna, a més de comptar amb nombrosos espais emblemàtics el conjunt dels quals es considera com el campus de Disseminats.

Tot aquest patrimoni es tradueix en 102 edificis, que són prop de 800.000 m2 construïts, i al voltant de 40.000 actius inventariats. El Servei Tècnic i de Manteniment té encomanada la gran responsabilitat de la seua conservació, que inclou tant els manteniments regulats per Llei, les inspeccions i certificats, així com els programes correctius i rutinaris que detecten anomalies, deterioraments i fins i tot errors en el seu funcionament.

Així, el 25 de febrer de 2004 el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, va prendre l'acord ACSUV 2004/17 i, en aplicació del mateix, va començar a funcionar el Servei Tècnic i de Manteniment com a organització administrativa independent a partir de l'1 de març de 2004.


Segons consta en aquest acord, es missió del Servei Tècnic i de Manteniment atendre la política de manteniment integral (preventiu, correctiu, modificacions) d'edificacions, equipament i instal·lacions en tots els seus vessants, especialment referència a la prevenció i registre d'instal·lacions susceptibles de vigilar-se a l'efecte de la legionel·losi, la coordinació de l'equip humà per a atendre amb una major eficàcia les necessitats i una singular atenció a les accions preventives d'inundacions, així com en general la gestió de les infraestructures. També serà competència d'aquesta unitat el manteniment del catàleg d'espais de la universitat, que haurà de mantindre's permanentment actualitzat.