Logo UVDegree in Labour Relations and Human ResourcesFaculty of Social Sciencies Logo del portal

Antecedents de reconeixements presentats en cursos anteriors.

Es recorda que les sol·licituds de reconeixement es realitzaran en el termini de matricula. Segons l'article 10 del Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 126/2011. 

Documentació per sol·licitar el reconeixement d'assignatures.

 • Per crèdits obtinguts en estudis oficials.
  • Cal aportar
   • Programa de les assignatures o guies docents d'aquestes amb el segell.
   • Certificat acadèmic oficial i fotocòpia, on conste l'idioma de l'assignatura.
 • Per experiència profesional.
  • Cal aportar
   • Vida laboral.
   • Contracte de treball
   • Memoria de l'empresa amb les tasques realitzades.