Logo UVDegree in Labour Relations and Human ResourcesFaculty of Social Sciencies Logo del portal

Són moltes les raons per les quals et pot interessar estudiar el grau en RRLL i RRHH. Si t'interessa el món del treball i tot el que l’envolta, aquest grau et capacitarà per a assessorar a empreses i orientar jurídicament a treballadores i treballadors, intervenir en judicis laborals, formar part d'un departament de recursos humans, actuar en la prevenció de riscos laborals, mitjançar en el mercat de treball, participar en la negociació de convenis col·lectius…

El grau en RRLL i RRHH permet adquirir la formació necessària per a comprendre, d'una forma integrada, la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball humà, atenent la perspectiva jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica, econòmica i de salut laboral. Proporciona una capacitació superior, tècnica i professional, adequada a les necessitats actuals plantejades des del món del treball, els agents socials i les empreses.

A més, aquest títol habilita per a colegiarse i exercir professionalment com a graduada o graduat social.