https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

The following is a list of University of Valencia legislation that regulates official degree programmes:

 ACGUV stands for Resolutions of the University of Valencia Governing Council (Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia)

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, aprovat en Junta de Facultat el 11 de juliol de 2005 i pel Consell de Govern de la Universitat de València el 18 de juliol de 2005. Darrera modificació ACGUV el 26 de maig de 2015.

 

Reglament de Practiques externes i Treballe Fi de Grau de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport