Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Suport als Instituts de Paterna Logo del portal

CASVA SEGURIDAD. Empresa contractada per a la "SEGURETAT, VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ PCUV-ETSE".
SERV. PERÍODE INICIAL CONTRACTE: 01_JUN_2022 al 31_MAY_2024"

Telèfons de contacte:
Intern: Edifici Capçalera: 43470. Edifici E4: I2SYSBIO i ERI IPL: 44810
Laborables (Dilluns-Divendres), horari diurn: 8,00 - 21.00 h: 637 477 400
Laborables (Dilluns-Divendres), horari nocturn: 21'00-08:00 h: 637 477 381
Festius y Caps de Setmana. 24h.: 637 477 831

En cas de falta de cobertura o no localització dels terminals mòbils anteriors, cridar al telèfon: 902 702 359

SIEMENS, S.A. L'empresa SIEMENS ha instal·lat un sistema de Gestió de seguretat en Edificis, que consta d'un circuit tancat de TV (CCTV), connectat al seu torn a les centrals d'incendis i intrusió.