Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Suport als Instituts de Paterna Logo del portal

Carta de Serveis

Relació de serveis de la unitat

  • Gestió econòmica de projectes, contractes i convenis del personal investigador adscrits als Instituts.
  • Gestió econòmica i administrativa del pressupost pel funcionament del edificis dels Instituts.
  • Control i supervisió del compliment dels contactes amb empreses de serveis, per exemple, neteja, vigilància.
  • Gestió del espais comuns, sala de reunions, seminari, magatzem etc.
  • Col·laboració amb el Vice-rectorat de Política Científica, pel que fa a les visites a les instal·lacions del Instituts tant d’entitats públiques com privades.
  • Informar als usuaris de la Unitat de les qüestions que li s afecten i en especial de les normes i les instruccions emanades de la Universitat de València.
  • Coordinar les peticions i suggeriments dels Instituts d’Investigació i adreçar-les al òrgan adient.