foto Joaquin Perez Soler
JOAQUIN PEREZ SOLER
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) Departament d'Enginyeria Electrònica, Despatx 2.2.34 Av. Universitat, s/n. 46100 Burjassot (València) Spain (9635)43430
(9635) 43430
Biografia

Joaquín Pérez és professor ajudant doctor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat de València, Estudi General, des de 2019. En 2018 es va incorporar a la Universitat de València com a professor associat del Departament d'Informàtica de la Universitat de València, Estudi General. Fins a 2019 ha exercit com a professor  tècnic a l'àrea d'informàtica i comunicacions per a la Generalitat Valenciana. A més, col·labora amb institucions i empreses internacionals d'investigació com la Universitat Politècnica de València, Czech Technical University of Prague, Chalmers University, Northumbria University at Newcastle, Anritsu, Ericsson AB entre altres. Va rebre el títol d'Enginyer i Doctor en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València, Espanya, en 2004 i 2009, respectivament. Ha participat en diversos projectes d'investigació internacionals, p. ex. IST-UROOF, ICT-UCELLS, EU COST action IC0802, IC1101 i publicat més de 60 treballs en reconegudes revistes i conferències internacionals. També participa en projectes d'innovació docent i de conscienciació i divulgació científica com GIRLS4STEM, liderat per la UV. Els seus interessos d'investigació inclouen electrònica per a telecomunicacions, fotònica de microones, comunicacions 5G, xarxes de comunicacions heterogènies, òptica quàntica, sistemes segurs sense fils, comunicacions sense fils òptiques, sistemes integrats de fotònica i xarxes d'accés òptic. També està obert per a col·laborar en qualsevol tema d'investigació en el camp de les telecomunicacions,  arquitectura de computadors i comunicacions, física òptica i uns altres.

Asignatures impartides i modalitats docents
34798 - Fonaments de les comunicacionsLaboratori, Pràctica
34799 - Sistemes i serveis de telecomunicacióLaboratori, Pràctica, Teoria
34804 - Sistemes electrònics digitals IIPràctica
34810 - Instrumentació i equips electrònicsLaboratori, Pràctica, Teoria
34814 - Electrònica analògica IILaboratori
34937 - Sistemes electrònics digitals IILaboratori
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX 2.2.34
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes