foto Jose Luis Teodoro Peris
JOSE LUIS TEODORO PERIS
PDI Contractat/Da Doctor/A
Especialista Pau
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FILOLOGIA LLATINA
Departament: Filologia Clàssica
Departament de Filologia Clàssica, Facultat de Filologia, Traducció i Ccomunicació, Avg. Blasco Ibáñez 30 (46010)
51319
Biografia

Professor contractat doctor del Departament de Filologia Clàssica de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. És diplomat en professorat d’Educació General Básica (1986) y licenciado (1989) y doctor en filologia clàssica (2000) per la Universitat de València.  

Ha impartit docència en la Unitat de Llatí, en assignatures de l’’àmbit de la lingüística y de literatura latina i en el camp de la tradició y recepció de la cultura clàssica. També ha participat en la docència del Màster de Professorat de Secundària i en el Màster d’Investigació en Llengüas i Literatures. 

Forma part del grup d’investigació del Diccionario Hispánico de la Tradición Clásica (DHTC), amb seu a la Universidad Complutense de Madrid, i ha estat membre de diversos projectes sobre recepció de la literatura clàssica de la Universitat de València, com ara el Grup de Investigació en Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) i el Grup d’Investigació en Retòrica, Humanisme i Tradició Clàssica (GIRHTC), al si dels quals ha realitzat la major part del seu treball de recerca. 

Entre les seues publicacions destaquen Vida i mort de la llengua llatina: una polémica lingüística al segle XVIII (PUV, 2004), “Julio César y el cesarismo bonapartista. Ideología, política y literatura”, Revista de historiografía (RevHisto), 2014; “La misa del ateo: liturgia pagana y provocación en el Pantheisticon (1720) de John Toland, Calamus renascens: Revista de humanismo y tradición clásica, 2013; “Rhetor, rex: la retórica como instrumento rector de la sociedad en los Institutionum rhetoricarum libri III (1554) de Fadrique Furio Ceriol”, Ágora : estudos clássicos em debate, 2018. 

En l’àmbit de la gestió acadèmica, és des de 2018 vicedegà de postgrau i investigación de la FFTiC. 

Asignatures impartides i modalitats docents
35501 - Literatura llatina IIITeoria
35663 - Llatí 1Teoria
36545 - Treball Fi de Grau Filologia ClàssicaTreball fi d'estudis
40563 - Pràcticum: especialitat de llengües i cultures clàssiquesPràctiques externes
42257 - Treball fi de màster: especialitat de llengües i cultures clàssiquesTreball fi d'estudis
44411 - Investigació en literatura: Perspectives diacròniquesTeoria
44413 - Investigació en llengua: Perspectives diacròniquesTeoria
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes