Beca Doble Titulació Internacional de Grau. Curs 2020-2021

Són ajudes per a estudiants i estudiantes de Doble Titulació Internacional de Grau que no siguen beneficiaris de cap altra beca de mobilitat convocada per la Universitat de València. L'import de cada beca és de 1.000 euros.

Resolució de Concessió

Llista de beneficiaris i beneficiàries, Llista desestimades.

Convocatòria

Bases

Extracte de la convocatòria en el DOGV (05/08/2020)

Sol·licitud i documentació

La sol·licitud s'ha de presentar per Instància Interna a la que s'accedeix clicant en l'enllaç indicat més avall. S'ha tindre emplenat i signat l'Annex II Imprés de sol·licitud, amb el número de compte corrent i en format pdf per a adjuntar-lo a la sol·licitud. El compte corrent pot ser de qualsevol banc però ha de ser espanyol, l'IBAN ha de començar per "ES"

Presentació de Sol·licituds: fins el dia 25 de setembre de 2020

Annex II: Imprés de sol·licitud  que cal emplenar i adjuntar en format pdf

Enllaç a la sol·licitud: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PERS2UNIT

Caldrà triar:

(1) Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

(2) Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

(3) Grup destinatari: Beca Doble Titulació Internacional de Grau

En aquesta beca no hi ha "Conveni de Subvenció".

NO cal dur el Contracte d'Estudis al Servei de Relacions Internacionals. En relació a aquest document, els estudiants i les estudiantes han de seguir les instruccions que reben del professor o professora coordinador acadèmic de la seua titulació.

Annex III: Certificat d'Arribada i Acceptació

Els i les sol·licitants hauran de presentar l'annex III "Certificat d'Arribada i Acceptació de la beca" una vegada s'incorporen a la universitat de destinació. S'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça pagos.erasmus@uv.es Aquest enviament s'ha de fer des de la direcció de correu institucional de l'estudiant o estudianta (la que té format "XXXX@alumni.uv.es").  La remissió del Certificat d'arribada i acceptació suposa l'acceptació de la beca i l'inici dels tràmits per al seu pagament.

No caldrà presentar cap Certificat d'Estada.


Beca Santander Doble Titulació Internacional. Curs 2019-2020

Són ajudes per a estudiants i estudiantes de doble titulació internacional que no siguen beneficiaris de cap altra beca de mobilitat convocada per la Universitat de València. L'import de cada beca és de 1.000 euros. Aquesta beca cal demanar-la.

Resolució de concessió

Convocatòria i Bases

Extracte de la convocatòria en el DOGV

Sol·licitud i documentació

Annex II: Imprés de sol·licitud  Presentació de Sol·licituds: fins el dia 10 de setembre de 2019

El període de presentació de sol·licituds acaba el 10 de setembre de 2019. S'ha de presentar la sol·licitud en paper en el Registre d'Entrada de la Universitat de València. També pot enviar-se per correu certificat. En la sol·licitud s'ha d'indicar el número de compte corrent en què es desitja rebre la beca. L'estudiant o estudianta ha de ser titular o cotitular del compte. Ha d'estar obert en una oficina bancària en Espanya preferentment del Banc de Santander.

En aquesta beca no hi ha "Conveni de Subvenció".

Els estudiants i les estudiantes confeccionaran el Contracte d'Estudis amb la aplicació informàtica ja coneguda a la que poden accedir a través de Portalumne. NO cal dur el Contracte d'Estudis al Servei de Relacions Internacionals. En relació a aquest document, els estudiants i les estudiantes han de seguir les instruccions que reben del professor o professora coordinador acadèmic de la seua titulació.

Annex III: Certificat d'Arribada i Acceptació

Els i les sol·licitants hauran de presentar l'annex III "Certificat d'Arribada i Acceptació de la beca" una vegada s'incorporen a la universitat de destinació. S'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça pagos.erasmus@uv.es Aquest enviament s'ha de fer des de la direcció de correu institucional de l'estudiant o estudianta (la que té format "XXXX@alumni.uv.es").  La remissió del Certificat d'arribada i acceptació suposa l'acceptació de la beca i l'inici dels tràmits per al seu pagament.

No caldrà presentar cap Certificat d'Estada.


Beques Doble Titulació Internacional. Curs 2018-2019

Són ajudes per a estudiants i estudiantes de doble titulació internacional que no siguen beneficiaris de cap altra beca de mobilitat convocada per la Universitat de València. L'import de cada beca és de 1.000 euros. Aquesta beca cal demanar-la.

Convocatòria i Bases

Extracte de la convocatòria (sol·licituds fins el dia 31 de juliol a les 14 hores)

Resolució de concessió

Correcció d'errors

Relació corregida de beneficiaris i beneficiàries

Sol·licitud i documentació

Annex II: Imprés de sol·licitud

El període de presentació de sol·licituds acaba el 31 de juliol a les 14:00 hores. S'ha de presentar la sol·licitud en paper en el Registre d'Entrada de la Universitat de València. També pot enviar-se per correu certificat. En la sol·licitud s'ha d'indicar el número de compte corrent en què es desitja rebre la beca. L'estudiant o estudianta ha de ser titular o cotitular del compte. Ha d'estar obert en una oficina bancària en Espanya però pot ser de qualsevol banc.

En aquesta beca no hi ha "Conveni de Subvenció".

En canvi, els estudiants sí que han de fer el Contracte d'Estudis amb l'aplicació informàtica ja coneguda a la que s'accedeix per portalumne i fer arribar una còpia al Servei de Relacions Internacionals, abans de marxar. Atés que les signatures no han de ser originals es podrà enviar per correu electrònic l'adreça erasmus.estudis@uv.es.

Annex III: Document d'acceptació

Una vegada resolta l'adjudicació de beques, s'haurà d'acceptar la beca amb l'annex III: Document d'Acceptació. Es podrà enviar per correu electrònic a erasmus.estudis@uv.es

Annex IV: Certificat d'arribada

Els i les sol·licitants hauran de presentar l'annex IV Certificat d'Arribada una vegada s'incorporen a la universitat de destinació. Podran enviar-lo per correu electrònic a l'adreça pagos.erasmus@uv.es  Amb la recepció del Certificat d'Arribada s'inicien els tràmits per al pagament de la beca.

Annex V: Certificat d'estada

A la finalització del curs, s'ha de presentar el Certificat d'Estada. Es podrà enviar per correu electrònic a erasmus.estudis@uv.es En principi, el certificat ha de ser de curs complet (anual) però podran enviar un certificat d'estada de només primer semestre aquells estudiants i estudiantes que realitzen pràctiques en el segon semestre i prevegen dificultats per a obtindre un certificat de la universitat de destinació a la finalització del curs


Beques Santander Doble Titulació Internacional. Curs 2017-2018

 

Són ajudes per a estudiants i estudiantes de doble titulació internacional que no siguen beneficiaris de cap altra beca de mobilitat convocada per la Universitat de València. L'import de cada beca és de 1.000 euros. Aquesta beca cal demanar-la.

Resolució de Convocatòria

Annex I: Bases Reguladores

Resolució de Concessió

Annex I: llista de beneficiaris i beneficiàries

Sol·licitud i documentació

Annex II: Imprés de sol·licitud

El període de presentació de sol·licituds acaba el 29 de setembre a les 14:00 hores. S'ha de presentar la sol·licitud en paper en el Registre d'Entrada de la Universitat de València. També pot enviar-se per correu certificat. En la sol·licitud s'ha d'indicar el número de compte corrent en que es desitja rebre la beca. L'estudiant o estudianta ha de ser titular o cotitular del compte. Ha d'estar obert en una oficina bancària en Espanya però pot ser de qualsevol banc.

En aquesta beca no hi ha "Conveni de Subvenció".

En canvi, els estudiants sí que han de fer el Contracte d'Estudis amb l'aplicació informàtica ja coneguda a la que s'accedeix per portalumne i fer arribar una còpia al Servei de Relacions Internacionals, abans de marxar. Atés que les signatures no han de ser originals es podrà enviar per correu electrònic l'adreça erasmus.estudis@uv.es.

Annex III: Document d'acceptació

Una vegada resolta l'adjudicació de beques, s'haurà d'acceptar la beca amb l'annex III: Document d'Acceptació. Es podrà enviar per correu electrònic a erasmus.estudis@uv.es

Annex IV: Certificat d'arribada

Els i les sol·licitants hauran de presentar l'annex IV Certificat d'Arribada una vegada s'incorporen a la universitat de destinació. Podran enviar-lo per correu electrònic a l'adreça erasmus.estudis@uv.es Amb la recepció del Certificat d'Arribada s'inicien els tràmits per al pagament de la beca.

Annex V: Certificat d'estada

A la finalització del curs, s'ha de presentar el Certificat d'Estada. Es podrà enviar per correu electrònic a erasmus.estudis@uv.es En principi, el certificat ha de ser de curs complet (anual) però podran enviar un certificat d'estada de només primer semestre aquells estudiants i estudiantes que realitzen pràctiques en el segon semestre i prevegen dificultats per a obtindre un certificat de la universitat de destinació a la finalització del curs


Beques Santander Doble Titulació Internacional. Curs 2016-2017

Són ajudes per a estudiants i estudiantes de doble titulació internacional que no siguen beneficiaris de cap altra beca de mobilitat convocada per la Universitat de València. Atés que es tracta d'un nombre finit d'estudiants ja matriculats, la llista de candidats s'elabora d'ofici i no cal presentar sol·licitud. Més endavant, es publicarà una resolució d'adjucació i els beneficiaris hauran d'acceptar la beca amb l'annex III. De moment, no cal presentar res.

Resolució de Convocatòria

Annex I: Bases Reguladores

Annex II: Relació de candidats

Annex III: Document d'acceptació

Annex IV: Certificat d'arribada

Annex V: Certificat d'estada

Amb l'aprovació de la resolució de concessió els estudiants i estudiantes han de presentar el document d'acceptació abans del 30 de setembre. Els documents d'acceptació presentats abans de la publicació de la resolució de concessió són vàlids. Atés que aquesta convocatòria compta amb el support econòmic del Banc de Santander, es recomana emplenar l'acceptació amb un compte corrent d'aquesta entitat.

Resolució de Concessió (31/07/2016)

Annex II: Relació de beneficiaris i beneficiàries