Convocatòria Erasmus Estudis de Grau 2022 (mobilitats 2023-2024)

Resolució d'djudicació de places y beques

Resolució d'adjudicació definitiva (11/07/2023)

Beques i ajudes curs 2023-2024

Adjudicació i acceptació de places

Adjudicació provisional

Cas d'observar algun error en la universitat o període adjudicats, cal que l'estudiant o estudianta contacte amb el seu coordinador/a per demanar-ne la modificació.

La columna "Observacions" conté informació diversa. Pot ser el campus, la titulació per la qual està signat el conveni, la facultat de destino o en alguna universitat de Regne Unit l'enllaç als seus requisits lingüístics.

Sessions informatives on line:

 • 7 de juliol a les 11 h (valencià)

Erasmus Estudis de Grau 2023-2024 - YouTube

 • 21 de març a les 13 h (espanyol)

Erasmus Estudios de Grado 2023-2024: toda la estancia. - YouTube

 • 21 de març a les 16 h (valencià)

Erasmus Estudis de Grau 2023-2024: tota l’estada - YouTube

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, del 27 de març al 28 d'abril.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Erasmus Estudis". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a ·Els meus tràmits" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes de la convocatòria Erasmus Estudis.

Com obtindre els documents de l'acceptació

 

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Resolució sobre publicació de les llistes de sol·licituds admeses i no admeses.

Annex 1: llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (actualitzada a 17/01/2023)

Annex 2: llista de sol·licituds no admeses (13/01/2023).

Annex 3: llista de sol·licituds admeses parcialment (13/01/2023).

Llista de sol·licituds presentades, certificats d'idioma i proves d'idioma de nivell general 

Llista de sol·licitudes rebudes, certificats d'idioma reconeguts i estudiants/es convocats a l'examen de cada idioma

Exàmens d'idioma de nivell general de la convocatòria Erasmus estudis

Convocatòria

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme

Presentació de sol·licituds

Sessions informatives XX Setmana Internacional

Com fer la sol·licitud

Fes la teua sol·licitud Erasmus Estudis de Grau curs 2023-2024 - YouTube

Termini: del 7 al 25 de novembre de 2022
Lloc: per Internet a través de Portal Serveis EstudiantConvocatòria Erasmus Estudis de Grau 2022/2023

Resolució d'adjudicació de places i beques

Sessions informatives en línia: dimarts 14 de juny de 2022

Sobre: Contracte d'estudis, OLA, Conveni de Subvenció, OLS, certificats d'arribada, certificat d'estada, transcript of records.

Adjudicació i acceptació de places

Sessions informatives en línia:

Adjudicació provisional

Cas d'observar algun error en la universitat o període adjudicats, cal que l'estudiant o estudianta contacte amb el seu coordinador/a per demanar-ne la modificació.

La columna detalls conté informació diversa. Pot ser el campus, la titulació per la qual està signat el conveni, la facultat de destino o en alguna universitat de Regne Unit l'enllaç als seus requisits lingüístics.

Sessions informatives on line:

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 28 de març i fins el dia 30 d'abril.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Erasmus Estudis". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a ·Els meus tràmits" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes de la convocatòria Erasmus Estudis.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Resolució sobre publicació de les llistes de sol·licituds admeses i no admeses.

Annex 1: llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (23/12/2021).

Annex 2: llista de sol·licituds no admeses (23/12/2021).

Annex 3: llista de sol·licituds admeses parcialment (23/12/2021).

Prova d'idiomes de nivell general de la convocatòria Erasmus+ Estudis 2021 (curs 2022-2023)

Llista de sol·licitudes rebudes, certificats d'idioma reconeguts i estudiants/es convocats a l'examen de cada idioma

Exàmens d'idioma de nivell general de la convocatòria Erasmus estudis

Convocatòria

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Presentació de sol·licituds

Sessions informatives XIX Setmana Internacional

Com fer la sol·licitud

Termini: del 8 al 26 de novembre de 2021
Lloc: per Internet a través de Portal Serveis EstudiantConvocatòria Erasmus Estudis de Grau 2021/2022

Resolució d'adjudicació de places i beques

Sessions informatives: documentació i beques

Dimecres 30 de juny de 2021 a les 9.00 hores en espanyol https://youtu.be/sBB24SfmIwE

Dimecres 30 de juny de 2021 a les 12.00 hores en valencià https://youtu.be/yUpxB73EMB8

Temes a tractar:

 • Tràmits i documents a presentar
 • Plataformes informàtiques
 • Test d'idioma (OLS)
 • Beques Erasmus Estudis
 • Torn de preguntes

Adjudicació i acceptació de places

La resolució publicada el dia 9 de març contenia l'error de qualificar de provisional la resolució. Per aquest motiu s'ha substituït per la resolució del dia 15 de març (publicada el dia 16 de març). El llistat de l'annex I no ha patit cap canvi.

Cas d'observar algun error en la universitat o període adjudicats, cal que l'estudiant o estudianta contacte amb el seu coordinador/a per demanar-ne la modificació.

Sessions informatives on line:

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 25 de març i fins el dia 30 d'abril.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Erasmus Estudis". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a ·Els meus tràmits" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes de la convocatòria Erasmus Estudis.

Com obtindre els documents de l'acceptació (pendent d'actualització)

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Llistes definitives de sol·licituds admeses i no admeses (01/02/2021)

Resolució sobre publicació de les llistes de sol·licituds admeses i no admeses.

Annex 1: llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (15/01/2021).

Annex 2: llista de sol·licituds no admeses (15/01/2021).

Annex 3: llista de sol·licituds no admeses parcialment (15/01/2021).

Es podran presentar reclamacions fins el dia 25 de gener de 2021 mitjançant un correu electrònic a erasmus.estudis@uv.es indicant les dades personals i el motiu de la reclamació.

Prova d'idiomes de nivell general de la convocatòria Erasmus+ Estudis 2020 (curs 2021-2022)

Qualificacions dels exàmens d'idioma

Llista de sol·licitudes rebudes, certificats d'idioma reconeguts i estudiants/es convocats a l'examen de cada idioma

Convocatòria

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Presentació de sol·licituds

Termini: del 9 al 27 de novembre de 2020
Lloc: per Internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitudConvocatòria Erasmus Estudis de Grau 2020/2021

Resolució d'adjudicació de places i beques

Adjudicació i acceptació de places

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 25 de març i fins el dia 11 de maig.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Erasmus Estudis 2020-2021". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar al vostre "Lloc Personal" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes del dia 14 de desembre de 2019.

Com obtindre els documents de l'acceptació (pendent d'actualització)

Sessions informatives

Els dies 31 de març (Burjassot), 1 d'abril (Blasco Ibáñez) i 2 d'abril (Tarongers) es faran sessions informatives per als estudiants i estudiantes que tenen una plaça Erasmus Estudis adjudicada per al curs 2020/2021 en què es donarà informació sobre els tràmits que cal fer a partir d'ara.

És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació. És molt important assistir a la sessió que pertoca en funció de la titulació. Es pot consultar el calendari de sessions en el següent enllaç

Sessions informatives per campus i titulació (març/abril 2020).

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Llista de sol·licituds no admeses (9/01/2020).

Llista completa de sol·licituds amb expressió dels criteris de valoració genèrics (9/01/2020)

Es podran presentar reclamacions fins el dia 15 de gener de 2020 mitjançant un correu electrònic a erasmus.estudis@uv.es indicant les dades personals i el motiu de la reclamació.

Presentació de sol·licituds

Termini: del 11 al 29 de novembre de 2019 (pendent de publicació en el DOGV)
Lloc: per Internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitud

Convocatòria

Resolució  i bases de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i CooperacióConvocatòria Erasmus Estudis de Grau 2019/2020

Resolució d'adjudicació de places i beques
Adjudicació i acceptació de places

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 25 de març i fins el dia 15 de maig.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Beca Erasmus Estudis 2019-20 – Acceptació". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a la icona de "notificacions" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes del dia 15 de desembre de 2018.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Sessions informatives

Els dies 27, 28 i 29 de març es faran sessions informatives per als estudiants i estudiantes que tenen una plaça Erasmus Estudis adjudicada per al curs 2018/2019 en què es donarà informació sobre els tràmits que cal fer a partir d'ara.

És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació. És molt important assistir a la sessió que pertoca en funció de la titulació. Es pot consultar el calendari de sessions en el següent enllaç

Sessions informatives per campus i titulació (març 2019).

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Llista de sol·licituds no admeses (15/01/2019).

Llista completa de sol·licituds amb expressió dels criteris de valoració genèrics (15/01/2019)

Presentació de sol·licituds

Termini: del 12 al 30 de novembre de 2018
Lloc: per internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitud

Convocatòria

Resolució  de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Exàmens Centre d'Idiomes de nivell B2 per a la convocatòria Erasmus Estudis de Grau

Inscripció: del 27 d'agost al 14 de setembre de 2018

Exàmens: a partir del 29 de setembre de 2018


Convocatòria Erasmus Estudis 2018/2019

Resolució d'adjudicació de places i beques
Adjudicació i acceptació de places

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 26 de març i fins el dia 15 de maig.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expediente Beca Erasmus Estudis 2018-19 – Aceptació". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a la icona de "notificacions" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes del dia 16 de desembre de 2017.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Sessions informatives

Els dies 26, 27 i 28 de març es faran sessions informatives per als estudiants i estudiantes que tenen una plaça Erasmus Estudis adjudicada per al curs 2018/2019 en què es donarà informació sobre els tràmits que cal fer a partir d'ara.

És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació. És molt important assistir a la sessió que pertoca en funció de la titulació. Es pot consultar el calendari de sessions en el següent link

Sessions informatives per campus i titulació (març 2018).

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Llista de sol·licituds no admeses (15/01/2018)

Llista completa de sol·licituds amb expressió dels criteris de valoració genèrics (17/01/2018)

Resolució de reconeixement de la condició de becari MEC a diverses estudiants (6/05/2019)

Certificats d'Idiomes acceptats i prova de nivell B1

Llista de certificats d'idioma acceptat i estudiants/es cridats a la prova

Informació sobre la prova de nivell B1 de 16 de desembre

Presentació de sol·licituds

Resolució  de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Termini: del 13 al 30 de novembre de 2017
Lloc: per internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitud

Exàmens Centre d'Idiomes de nivell B2 per a la convocatòria Erasmus Estudis de Grau

Inscripció: del 2 d'agost al 15 de setembre de 2017

Examen: 30 de setembre de 2017


Convocatòria Erasmus Estudis 2017/2018

Adjudicació i acceptació de places

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 27 de març i fins el dia 15 de maig.  A Entreu cal buscar el procediment "Expediente Erasmus Estudis 2017-18 – Aceptación". La no acceptación dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a la icona de "notificacions" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes del dia 17 de desembre de 2016.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Sessions informatives

Els dies 27, 28 i 29 de març es faran sessions informatives per als estudiants i estudiantes que tenen una plaça Erasmus Estudis adjudicada per al curs 2017/2018 en què es donarà informació sobre els tràmits que cal fer a partir d'ara.

És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació. És molt important assistir a la sessió que pertoca en funció de la titulació. Es pot consultar el calendari de sessions en el següent link

Sessions informatives per campus i titulació (març 2017).

Llistes d'admesos i exclosos

En relació a la no admissió i als criteris de valoració genèrics en les sol·licitud admeses es poden presentar reclamacions fins el dia 27 de gener mitjançant la presentació d'una instància per Registre d'Entrada de la Universitat de València.

Llista de sol·licituds no admeses (20/01/2017)

Llista de sol·licituds admeses i criteris de valoració genèrics (20/01/2017)

Llista resum de les acreditacions lingüístiques (24/01/2017)

Presentació de sol·licituds

Resolució  de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Termini: del 14 al 30 de novembre de 2016
Lloc: per internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitud


Convocatòria Erasmus Estudis 2016/2017

Adjudicació i acceptació de places

L'acceptació de les places es farà per l'aplicació ENTREU a partir del dia 22 de març fins el dia 15 de maig.  busqueu el procediment "Expediente Erasmus Estudis 2016-2017".

Després d'acceptar heu d'anar a la icona de "notificacions" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes del dia 19 de desembre.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Sessions informatives

Sessions informatives per campus i titulació (abril 2016).

És molt important l'assistència a les sessions informatives en les quals es donarà la informació sobre els tràmits que s'han de fer a partir d'ara

És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació

Tramitació de la convocatòria

Publicació de les llistes de convocats/des als exàmens d'idioma del dia 19 de desembre. (15/12/2015)

Publicació de les llistes d'acreditacions lingüístiques acceptades en cada idioma. (15/12/2015)

Llistes d'admesos i exclosos

En relació a la no admissió i als criteris de valoració genèrics en les sol·licitud admeses es poden presentar reclamacions fins el dia 28 de gener mitjançant la presentació d'una instància per Registre d'Entrada de la Universitat de València.

Llista de sol·licituds no admeses (18/01/2016)

Llista de sol·licituds admeses i criteris de valoració genèrics (18/01/2016)

Llista de sol·licituds de doble titulació internacional de segon any (18/01/2016)

Presentació de sol·licituds

Resolució  de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Resolució d'ampliació del pressupost de la convocatòria (7/10/2016)

Termini: del 16 de novembre al 3 de desembre de 2015
Lloc: per internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitud (versió 2014)


Convocatòria Erasmus Estudis 2015/2016

Resolució  de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Presentació de sol·licituds

Termini: del 17 de novembre al 4 de desembre de 2014
Lloc: per internet a través de Portal Serveis Estudiant

Com fer la sol·licitud

Adjudicació de places
 • És molt important l'assistència a les sessions informatives en les quals es donarà la informació sobre els tràmits que s'han de fer a partir d'ara.
 • L'acceptació de les places es farà per l'aplicació ENTREU a partir del dia 25 de març.
 • És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació.
Llistats i tramitació en relació als idiomes
 Llistats i tramitació de les sol·licituds

Suport Lingüístic Erasmus+ curs 2014-2015

En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat Erasmus Estudis (Grau o Màster) o Erasmus Pràctiques han de realitzar tests de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació i, en alguns casos, se'ls oferirà un curs de coneixements en aquesta llengua.

Per al curs 2014-2015 està limitat als estudiants que s'hi incorporen a partir de l'1 de gener de 2015 i a les llengües següents: anglés, francés, alemany, italià i neerlandés.

Informació detallada del Suport Lingüístic Erasmus+ 

Convocatòria Erasmus Estudis 2014/2015

Resolució  de convocatòria de la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació:

Acceptació de l'estada Erasmus Estudis 2014-2015

El termini per realitzar l'acceptació de l'estada Erasmus Estudis 2014-2015 finalitza el proper 15 de maig.

L'acceptació es realitza a través del "imprès d'acceptació de la beca" en ENTREU, i donarà accés al document de nomenament de l'estudiant i al certificat de superació de les proves lingüístiques generals, si escau.

En realitzar l'acceptació s'ha d'adjuntar una còpia escanejada de la llibreta bancària de la qual es siga titular.

Una vegada finalitzada l'acceptació es pot consultar en l'apartat "el meu lloc personal" d'ENTREU el document de nomenament de l'estudiant i el certificat de superació de les proves lingüístiques generals, si escau, seguint les indicacions accessibles fent clic aquí.
 

Presentació de sol·licituds

Termini: del 11 al 26 de novembre de 2013

Lloc: per Internet des de Portal Serveis Estudiants

Com fer la sol·licitud

 Llistats i tramitació de les sol·licituds
Llistats d'adjudicació de destinacions

Convocatòria Erasmus Estudis 2013/2014

Resolució de la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació:

Presentació de sol·licituds

Termini: del 5 al 26 de novembre de 2012

Lloc: per Internet des de Portal de l'Alumne

Com fer la sol·licitud

Llistats i tramitació en relació als idiomes
Llistats i tramitació de les sol·licituds