Documentació necessària curs 2020-2021

Presentació procediment de Programa Internacional

Instruccions generals

1. Abans d'anar-te'n

2. A la teua arribada a la universitat de destinació

3. A la teua tornada a València

4. Altres documents

5. Com pujar documents a Entreu

 

 Abans d'anar-te'n:

1.- Realitza l’acceptació de la beca a través del formulari online ENTREU, triant el procediment Expedient Programa Internacional 2020-2021

Termini per acceptar la beca:

 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: del 12 fins el 26 de febrer de 2020.
 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Llatinoamèrica: del 12 fins el 30 de març de 2020.

En el procediment d'acceptació de la beca, hauràs d'indicar, entre altres coses, un número de compte del què has de ser titular, i que cal que siga del Banc de Santander o d'OpenBank.

* Has de tenir en compte que si el termini de presentació de sol·licituds establert per la universitat de destinació és anterior a la data límit per acceptar la beca, hauràs de realitzar l’acceptació atenent-te a aquesta data.

La no acceptació de la beca en el termini establert implica la renúncia a la plaça assignada.

Quan acceptes la beca, obtindràs la carta oficial de nomenament, descarregable en PDF a través d'ENTREU. La pots obtenir accedint a l'icona de "notificacions".

 2.- Fes la sol·licitud a la universitat de destinació: l’adjudicació d’una beca del Programa Internacional no implica l’automàtica acceptació per la universitat receptora. Hauràs de presentar, en els terminis i condicions establerts per aquesta, el formulari de sol·licitud acompanyat per tota la documentació exigida.

3.- Carta d'admissió de la universitat de destinació:  quan hagis rebut la carta d'admissió emesa per la universitat de destinació i abans d'anar al teu destí, has de pujar-la a ENTREU. Per fer-ho correctament has d'anar al "meu lloc personal" buscar el Procediment Expedient Programa Internacional 2020-2021, i en l'opció de "accions" desplegar el menú, triar "annexar" i pujar la teua carta d'acceptació.

4.- Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Pots buscar l'horari d'atenció a estudiants i estudiantes en la web del seu departament. El contracte d'estudis inicial hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que pugues fer la matrícula de crèdits internacionals. Has de realitzar el Contracte d'Estudis (preferentment en el mes de juny), i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula. El contracte d'estudis NO CAL pujar-lo a ENTREU NI ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC PER A TRAMITAR LA BECA. La universitat de destinació pot demanar-ho signat pel teu coordinador/a de mobilitat i en aquest cas hauràs de enviar el contracte tal com t'ho demanin.

5.- Realitza l’automatrícula de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua matrícula en la Universitat de València, com en altres cursos acadèmics. Una vegada realitzat el Contracte d'Estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, apareixeran en la teva Automatrícula els crèdits internacionals, que reflecteixen els crèdits de les assignatures que has incorporat al Contracte d'Estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València durant el curs acadèmic en el qual realitzes la teva estada de mobilitat, tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula.

6.- Contracta una assegurança mèdica. Com que la  teua destinació no pertany a la Unió Europea, necessitaràs contractar una assegurança  internacional. Algunes universitats estrangeres exigeixen que contractes la pòlissa que elles t'oferiran sobretot als EEEUU;; en la resta de casos pots contractar-la amb la companyia que vulgues, sempre que incloga  la següent cobertura:

 •     Assistència mèdica i sanitària tant per accidents com per malaltia (obligatòria). Algunes universitats estrangeres exigeixen un import mínim de cobertura. Consulta la seua pàgina web.
 •     Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts (obligatòria).
 •     Repatriació o transport en cas de defunció (obligatòria).
 •     Desplaçament de familiar en cas de malaltia o defunció (recomanada).
 •     Responsabilitat civil (obligatòria).
 •     Molt important: assegura't que la teua pòlissa d'assegurança inclou l'assistència sanitària per covid-19 

Algunes companyies que ofereixen aqueixos serveis a la comunitat universitària són:

Ací pots trobar més informació sobre l'assegurança mèdica.

 L'assegurança és un dels documents imprescindibles per tal que tramitem el pagament del primer termini de la beca. Per tant, has de tramitar-la obligatòriament abans d'anar-te'n i remetre'ns una còpia a la teua arribada a destinació, d'acord amb les instruccions del punt "a la teua arribada a la universitat de destinació".


7.- Tramita el visat d'entrada al país de destinació: la majoria de països exigeixen un visat d'entrada que has de tramitar en l'ambaixada o consolat del país de destinació. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol manté una bona base de dades dels tràmits necessaris per a cada país. És un bon començament però t'has d'informar i tramitar-ho en l'ambaixada o consolat del país de destinació. Necessitaràs la carta d'acceptació de la universitat de destinació.

Qui haja de viatjar a l'estranger, ha de  tenir en compte que no hi ha prou amb comprar un passatge aeri i fer l'equipatge, sinó que ha d'ocupar-se d'altres qüestions relacionades amb el viatge, necessàries per a la seua tranquil·litat i per a tornar sense contratemps. En aquesta mateixa pàgina del ministeri trobaràs recomanacions de viatge, para especial atenció a les qüestions relatives a la seguretat.

8.- Vacunes: poden ser obligatòries (te les exigiran per a donar-te el visat) o recomanables. Planeja les vacunes amb temps, algunes s'han d'administrar en dos o més dosis amb un període de descans entre elles. Ací tens una llista de centres de vacunació en València. Consulta les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a viatges internacionals.

9.- Registra't en el Registre de Viatgers i en el Consolat o Ambaixada d’Espanya més proper a la localitat on realitzes l’estada. Aquest registre és obligatori. Llegeix la información publicada en l’enllaç que indiquem tot seguit per conèixer les avantatges de realitzar aquest procediment: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx

 

A la teua arribada a la universitat de destinació:

Hauràs de pujar per "els meus tràmits" d’ENTREU al procediment anomenat  Expedient Programa Internacional els següents documents:

 • Certificat d’incorporació degudament signat i segellat per la oficina de Relacions Internacionals de la universitat de destinació. 
 • Còpia de l’assegurança mèdica amb les cobertures contractades, on s’indique el període de cobertura i el teu nom com assegurat.
 • Targeta d'embarque del vol amb el qual hages viatjat. 

A causa de la pandèmia i a la mobilitat online, el pagament de la mobilitat dependrà de si aquesta es realitza al país de destinació i del temps de permanència al país. Per tant, durant el curs 2020-2021 és necessari acreditar l'estada i permanència al país de destinació. La informació completa sobre el pagament que corresponga en funció del temps d'estada que s'acredite, està recollida en el punt 3 de les indicacions de mobilitat del Vicerectorat de data 13 de juliol de 2020 publicat en la nostra pàgina web aquí

Important: Per a rebre el pagament de la beca (100% de l’import total) és necessari que ens hages presentat tota la documentació descrita en els punts anteriors. Per tant, no s'ingressarà el pagament si una part d'aquesta documentació no l'has lliurada a l'oficina de relacions internacionals.

 

A la teua tornada a Valencia:

Hauràs de pujar per "els meus tràmits" d’ENTREU al procediment anomenat  Expedient Programa Internacional el següent document:

 • Certificat d’estada, degudament signat i segellat per la universitat de destinació. Cal que en el document hi conste la data d'inici i la data d'acabament. El document no pot estar datat més de cinc dies abans de la data d'acabament.

 

NOTES:  quan rebem el certificat de notes directament de la universitat de destinació, li ho enviarem al teu coordinador/a perquè procedisca a la convalidació d'assignatures i queden així incloses en l'expedient acadèmic.


Important: L'estudiant/a haurà de superar com a mínim el 50% dels crèdits internacionals en què s'ha matriculat a la Universitat de València atés que l'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic a una altra universitat i per aquesta raó es rep la beca. En cas contrari, haurà de reintegrar la totalitat de la quantia rebuda com a beca.

 

Altres documents:

 • Imprés de renúncia. S'ha de presentar en el Registre General d'Entrada de la Universitat de València o bé enviar un correu des del correu d'estudiant (.... @ alumni.uv.es) a l'adreça programa.internacional@uv.es
 • Sol·licitud de pròrroga d'estada Només s'acceptaran les sol·licituds de prolongació rebudes abans del 31 de desembre de 2020. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una estada de curs complet. La sol·licitud de prórroga anirà acompanyada de la modificació del contracte d'estudis. IMPORTANT: Les sol·licituds d’ampliació del període d’estudis no tindran en cap cas efectes econòmics. Es podrà ampliar el període d’estada a curs complet, sempre que l’ampliació no afecte a les places disponibles en la universitat de destinació per al següent any acadèmic i es complisquen els requisits del punt 5 de la convocatòria.

Com pujar documents a Entreu:

Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com pujar documents a Entreu:   procediment

 

Data de actualització: 21/03/2021