• Programes Internacionals Mobilitat
 1. Estudiants  d'intercanvi entrants
 2. Estrangers UV

1. Estudiants d'intercanvi entrants

Estudiants i estudiantes de nacionalitat no comunitària que venen d'universitats de fora de la UE o dels Estats Associats

Per a poder entrar i romandre com a estudiant a Espanya, has de sol·licitar el visat d'estudis en la Ambaixada espanyola del país o demarcació en què resideixes. Cal que demanes un visat abans de vindre a Espanya.
Una vegada a Espanya, si la teua estada és superior a 180 dies, aleshores el teu visat serà de 90 dies, i dins del primer mes d'estada a Espanya, hauràs d'acudir a la nostra oficina (Palau de Cerveró, Plaça de Cisneros, 4, València) perquè et demanem cita amb la Comissaria de Policia per tal que tramites el teu TIE (Targeta d'identificació d'Estrangers); si, al contrari, la teua estada/visat és de 180 dies, no hauràs de realitzar cap procediment respecte d'això.

Estudiants i estudiantes de nacionalitat no comunitària que venen d'universitats de la UE o dels Estats Associats

Si té un Permís de residència per estudis o Visa per estudis en un país de la UE, no haurà de sol·licitar Visa.

Abans de la seva arribada a Espanya, ha d'enviar els següents documents:

- Còpia del seu passaport (ha de ser vàlid durant la seva estada a Espanya)

- Còpia del permís de residència / visa per a estudis (ha de ser vàlid durant la seva estada a Espanya)

- Acreditació que l'estudiant està realitzant part dels seus estudis en el marc d'un programa de la UE (emesa per la seva universitat d'origen)

En cas que no els hagi enviat amb anticipació, haurà de remetre'ns els documents com a màxim en el termini d'un mes des que va arribar a València.

La nostra adreça de correu electrònic: visados@uv.es

Enviarem els documents a l'Oficina d'Immigració i l'informarem, un cop registrats.

Si us plau, tingui en compte que si el seu permís de residència no és per estudis, ha de comunicar-se amb l'Ambaixada d'Espanya per confirmar si ha de sol·licitar Visa.

Trobaràs més informació en la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Busca l'ambaixada d'Espanya al teu país.

 

Estudiants Erasmus Nacionals de la Unió Europea o d'Estats Associats

Els ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i dels restants Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) , que vagen a romandre a Espanya per més de tres mesos per a fer una estada Erasmus estan obligats a sol·licitar davant de l'Oficina d'Estrangers de la província on pretenguen romandre o fixar la seua residència (Carrer Bailén, 9, València) , la seua inscripció en el Registre Central d'Estrangers. La dita Oficina els expedirà un certificat de registre que els permetrà acreditar el seu dret de residència en territori espanyol.

Més informació en el següent enllaç

Accés al Formulario de solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la UE (RD 240/2007)

Accés a la Tasa modelo 790. Código 012 ( Seleccionar trámite: "Tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) y certificados de registro de residentes comunitarios" y a continuación marcar la casilla: "Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión".​ )

2. Estrangers UV

Estudiants Extracomunitaris que sol·liciten la TIE

Per a poder entrar i romandre com a estudiant a Espanya, has de sol·licitar el visat d'estudis en la Missió Diplomàtica o Oficina Consular espanyola en el país o demarcació en què residisques.
Una vegada a Espanya, si la teua estada serà superior a 180 dies, llavors el teu visat serà de 90 dies, i dins del primer mes d'entrada a Espanya, hauràs d'acudir a la nostra oficina (Palau de Cerveró, Plaça de Cisneros, 4, València) perquè et demanem cita amb la Comissaria de Policia amb què tramitaràs el teu TIE (Targeta d'identificació d'Estrangers) ; si, al contrari, la teua estada/visat és de 180 dies, no hauràs de realitzar cap procediment respecte d'això.

Renovació de permisos d'estudiants extracomunitaris

Si la duració dels teus estudis és superior a un any, hauràs de sol·licitar i obtindre una pròrroga de la teua autorització d'estada. Per a això és molt important que presents la sol·licitud durant els seixanta dies previs a la seua caducitat, perquè no s'admetrà a tràmit si ha perdut la seua vigència i hauràs d'obtindre un nou visat. Junt amb la sol·licitud de pròrroga has d'aportar la documentació següent:

 • Targeta (TIE) que pretenguen renovar (Original i còpia)
 • Sol·licitud Model Oficial Ex00 (Original i 2 còpies)
 • Exemplar per a l'Administració del rebut pagat de la Taxa 052 (per a la pròrroga d'autorització d'estada per estudis, seleccionar el punt 1.3). Més informació sobre la Taxa 052
 • Passaport o document vàlid en vigor per a l'entrada a Espanya, o si és el cas cèdula d'inscripció en vigor (original i còpia del passaport -només de les pàgines en què consten les dades personals, data de caducitat, del visat d'entrada a Espanya i de la data d'entrada-)
 • Certificat de matrícula com a estudiant en centres oficials o reconeguts, amb indicació de l'horari i duració del curs, sent esta no inferior a 3 mesos. (Original)
 • Acreditació de mitjans econòmics necessaris per a estudis, estada i tornada al seu país, i si correspon, dels seus familiars. Açò és podrà realitzar per mitjà de:
  • Certificat bancari acreditant quantitat, procedència i periodicitat dels seus ingressos (Original)
  • Certificat de beca o justificant d'altres mitjans econòmics que posseïa (Original i còpia)
 • Tindre garantida l'assistència sanitària per al temps que duren els estudis per mitjà de destral públic o una assegurança privada de malaltia concertat amb una Entitat asseguradora autoritzada per a operar a Espanya. (Original i còpia de la pòlissa, així com de l'últim rebut pagat)
 • Certificat del centre en què s'acredite l'aprofitament dels estudis duts a terme en el període anterior. (Original)

 • Certificat d'empadronament (en cas de canvi de domicili)
 • Per a estudiants menors de 18 anys, autorització dels pares o tutors per al desplaçament a Espanya per a realitzar els estudis, en la que conste el centre i el període d'estada previst (Original)
 • Ja no serà necessari tindre contractat un segur de repatriació.

Si desitgen realitzar els tràmits per mitjà de la nostra oficina, han de vindre en el nostre horari d'atenció, de dilluns a divendres de 9 a 14.

Si el seu NIE ja ha caducat o prefereixen presentar la documentació sense passar per la nostra oficina, poden fer-ho també en tots estos Registres.

Una vegada presentada l'anomenada documentació, l'usuari haurà de esperar bé la nostra telefonada/email (mínim temps d'espera: 5 setmanes), bé la notificació de la Subdelegació de Govern.

Nota: Ni el Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació ni el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València es fan responsables de les possibles modificacions que es puguen produir en la legislació espanyola respecte d'això una vegada publicada esta informació. Per aquest motiu, la Universitat de València recomana als estudiants que consulten degudament les seues obligacions relacionades amb la seua residència a Espanya a la Oficina d’Estrangers una vegada en València, a la web del Ministeri d’Interior o al Consulat, prèviament a la seua arribada.

Informació Addicional

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies