Informació general per al curs 2024-2025

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Algunes universitats dels Estats Units i altres països poden exigir la contractació d'una assegurança mèdica específica amb el consegüent cost que haurà d'assumir el/la estudiant.

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà  3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació presencial de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

 

Darrera actualitzatió: 16/10/2023

 

 

Informació general per al curs 2023-2024

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Algunes universitats dels Estats Units i altres països poden exigir la contractació d'una assegurança mèdica específica amb el consegüent cost que haurà d'assumir el/la estudiant.

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà  3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació presencial de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

 

Darrera actualitzatió: 26/01/2023

 

 

Informació general per al curs 2022-2023

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Algunes universitats dels Estats Units i altres països poden exigir la contractació d'una assegurança mèdica específica amb el consegüent cost que haurà d'assumir el/la estudiant.

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació presencial de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

 

Darrera actualitzatió: 14/01/2022

 

Informació general per al curs 2021-2022

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació presencial de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

 

Darrera actualitzatió: 12/11/2020