Informació general per al curs 2022-2023

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Algunes universitats dels Estats Units i altres països poden exigir la contractació d'una assegurança mèdica específica amb el consegüent cost que haurà d'assumir el/la estudiant.

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació presencial de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

 

Darrera actualitzatió: 14/01/2022

 

Informació general per al curs 2021-2022

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació presencial de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

 

Darrera actualitzatió: 12/11/2020

 

Informació general per al curs 2020-2021

 

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Serán a càrrec dels adjudicataris/es les despeses de viatge, l'allojament, la manutenció, l'assegurança mèdica i el pagament de les taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació. 

Han de matricular-se de crèdits internacionals i pagar les taxes a la Universitat de València. Important: per a poder matricular-se el/la estudiant ha de tindre tancat el seu contracte d'estudis en el Portal Serveis Estudiant.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros


A més, els estudiants i les estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. El Servei de Relacions Internacionals informarà els adjudicataris de la beca del Programa Internacional, si escau, de la convocatòria d'aquestes ajudes addicionals. Novetat: El pagament de l'ajuda es realitzarà en un únic pagament corresponent al 100% de la quantia total de l'ajuda, després de la incorporació de l'estudiantat a la universitat de destinació i una volta presentada la documentació requerida.

Beca Iberoamérica-Santander Grado 2020-2021

La Universitat de València, amb fons del Banc de Santander, convoca 29 beques de 3.000€ per a estudiants de grau de la Universitat de València que tingan prèviament adjudicada una beca de mobilitat, obtinguda en el Programa Internacional, per a cursar un semestre en determinades universitats llatinoamericanes amb conveni de col·laboració amb el Banc de Santander. En el cas de no existir candidats/es que compleixen el requisit anterior, seran elegibles els estudiants amb una mobilitat en una universitat portuguesa que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Aquesta beca és incompatible amb l'ajuda econòmica que la Universitat de València concedeix als estudiants i estudiantes beneficiàries d'una beca de mobilitat del Programa Internacional per al curs 2020-2021. També és incompatible amb la percepció de l'ajuda concedida amb càrrec a fons propis als estudiants beneficiaris d'una beca de mobilitat Erasmus Estudios de Grau per al curs 2020-2021.

Convocatòria i Bases reguladores

Annex II: Universitats participants

Annex III: Sol·licitud

La sol·licitud (Annex III) ha de presentar-se per Registre General juntament amb prova d'haver-se registrat en la pàgina web del Banc de Santander (apartat Beques Santander Iberoamèrica Grau Curs 2020-21)

El termini de sol·licitud finalitza el 16 de març

Resolució d’adjudicació i Annex I (beneficiaris i beneficiaries)

Per a fer efectiva l'ajuda, has d'acceptar-la segons les següents Instruccions per a beneficiaris/as.

Annex IV: document d'Acceptació davant la UV. Cal enviar-ho a enjuto@uv.es

A mè a mès, també hauràs d'acceptar la beca en la plataforma web del Banc de Santander, seguint les instruccions que t'enviarán per correu electrònic a partir del 3 de juliol

El termini d'acceptació acaba el 12 de juliol

 

Informació general per al curs 2019-2020

Els i les estudiants adjudicataris/as d'una beca del Programa Internacional estaran exempts del pagament de les taxes acadèmiques en la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes a la Universitat de València.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables segons el país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb el següent quadre:

Destinació

Estades semestrals

Estades anuals

Corea del Sud

6.000 euros

7.500 euros

Japó, Xina, Taiwan i Australia

5.000 euros

6.500 euros

Estats Units, Canadá i Russia

3.500 euros

5.000 euros

América Latina

2.500 euros

3.500 euros

Nota: El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant rebrà un primer pagament, després de la seva incorporació a la universitat de destinació, en un percentatge de la quantia que li corresponga. El percentatge restant el rebrà en finalitzar l'estada, una vegada presentada la documentació final.

A més, els estudiants i les estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. El Servei de Relacions Internacionals informarà els adjudicataris de la beca del Programa Internacional, si escau, de la convocatòria d'aquestes ajudes addicionals.

Beca Iberoamérica-Santander Grado 2019-2020

La Universitat de València, amb fons del Banc de Santander, convoca 29 beques de 3.000€ per a estudiants de grau de la Universitat de València que tingan prèviament adjudicada una beca de mobilitat, obtinguda en el Programa Internacional, per a cursar un semestre en determinades universitats llatinoamericanes amb conveni de col·laboració amb el Banc de Santander, segons es recull en l'Annex III. En el cas de no existir candidats/es que compleixen el requisit anterior, seran elegibles els estudiants amb una mobilitat en una universitat portuguesa que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Aquesta beca és incompatible amb l'ajuda econòmica que la Universitat de València concedeix als estudiants i estudiantes beneficiàries d'una beca de mobilitat del Programa Internacional per al curs 2019-2020. També és incompatible amb la percepció de l'ajuda concedida amb càrrec a fons propis als estudiants beneficiaris d'una beca de mobilitat Erasmus Estudios de Grau per al curs 2019-2020

Per a optar a aquesta beca les persones sol·licitants han d'inscriure's prèviament en la pàgina www.becas-santander.com

SOL·LICITUD: ha de presentar-se pel Registre d'Entrada de la Universitat de València.

TERMINI: a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOCV, i fins a les 14.00 del 30 d'abril de 2019

Convocatòria i bases

Publicació DOGV (02/04/2019)

Annex II: Sol·licitud per a presentar en el registre d'Entrada de la Universitat de València

Annex III: Universitats participants

SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

Sol·licituds admeses

Sol·licituds excloses

El termini de reclamacions finalitzarà el pròxim dimecres 22 de maig.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Resolució d’adjudicació amb Annex I (beneficiaris i beneficiaries) i Annex II (llista d’espera)

Per a fer efectiva l'ajuda, has d'acceptar-la segons les següents Instruccions per a beneficiaris/as.

Annex IV: document d'Acceptació davant la Universitat de València. Cal enviar-ho a enjuto@uv.es

A més a més, també hauràs d'acceptar la beca en la plataforma web del Banc de Santander, seguint les instruccions que t'enviarán per correu electrònic a partir del 30 de maig.

El termini d'acceptació finalitza el 10 de juny. Les persones que no hagen realitzat en aquesta data l'acceptació tant davant la Universitat de València com davant el Banc de Santander quedaran automàticament excloses i l'import de l'ajuda s'assignarà a la persona o persones que corresponguen en la llista d'espera.

 

Informació General per al curs 2018-2019

Els estudiants i les estudiantes adjudicataris d'una beca del Programa Internacional estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables depenent del país de destinació i de la durada de l'estada d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades semestrals Estades anuals
Corea del Sud 6.000 euros 7.500 euros
Resta d'Asia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

Nota: El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant/a rebrà en un primer pagament, després de la seua incorporació a la universitat de destinació, un percentatge de la quantia de la beca que li corresponga. El percentatge restant el rebrà en finalitzar l'estada, una vegada presentada la documentació final.

A més a més, els estudiants i estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. Com a orientació general, durant el curs 2016/2017, les ajudes han estat les següents:

 1. Beca Santander Iberoamèrcia de Grado: beques de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes que siguen beneficiaris d'una beca de mobilitat de Programa Internacional en una universitat iberoamèricana que tinga conveni amb el Banc de Santander.

El Servei de Relacions Internacionals informarà als adjudicataris de la beca del Programa Internacional, en el seu cas, de la convocatòria d'aquestes ajudes addicionals.

Becas Iberoamérica. Santander Grado

La Universitat de València, amb finançament del Banc de Santander, convoca 29 beques d'ajuda econòmica de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes de grau de la Universitat de València que tinguen prèviament adjudicada una beca de mobilitat en el Programa Internacional per a cursar un semestre en determinades universitats latinoamericanes que tenen un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander. Per al curs 2018-2019, en el cas d'esgotar-se la llista de candidats amb beca en Latinoamèrica podran demanar-la també els estudiants amb destinació Portugal en una universitat que tinga conveni amb el banc de Santander.

Per a sol·licitar-la cal presentar el imprés de sol·licitud per Registre d'Entrada de la Universitat de València abans de les 14 hores del dia 31 de maig de 2018

També és un requisit obligatori inscriure's a través de la pàgina www.becas-santander.com abans del dia 31 de maig de 2018

Les publicacions relatives a la tramitació i adjudicació es publicaran en aquesta secció.

Resolució d'adjudicació i llista d'espera ordenada

-------------------------------------

Llista provisional de beneficiaris i beneficiàries

Instruccions per a beneficiaris/àries

Llista provisional d'espera ordenada

Llista de sol·licitud admeses que passen a la fase de baremació

Llista de sol·licituds excloses que no passen a la fase de baremació (reclamacions fins el dia 21 de juny)

Text i bases de la convocatòria 

Extracte de la convocatòria publicat en el DOVG

Imprés de sol·licitud (a presentar fins el 31 de maig a les 14 hores)

Inscripció obligatòria en la web del Banc de Santander

Llista provisional d'universitats de destinació


Informació General per al curs 2017-2018

Els estudiants i les estudiantes adjudicataris d'una beca del Programa Internacional estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables depenent del país de destinació i de la durada de l'estada d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades semestrals Estades anuals
Corea del Sud 6.000 euros 7.500 euros
Resta d'Asia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

Nota: El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant/a rebrà en un primer pagament, després de la seua incorporació a la universitat de destinació, un percentatge de la quantia de la beca que li corresponga. El percentatge restant el rebrà en finalitzar l'estada, una vegada presentada la documentació final.

A més a més, els estudiants i estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. Com a orientació general, durant el curs 2016/2017, les ajudes han estat les següents:

 1. Xec UNIVEX de l'Ajuntament de València: 100 euros al mes.    
 2. Beca Santander Iberoamèrcia de Grado: beques de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes que siguen beneficiaris d'una beca de mobilitat de Programa Internacional en una universitat iberoamèricana que tinga conveni amb el Banc de Santander.

El Servei de Relacions Internacionals informarà als adjudicataris de la beca del Programa Internacional, en el seu cas, de la convocatòria d'aquestes ajudes addicionals.

Becas Iberoamérica. Santander Grado

La Universitat de València, amb finançament del Banc de Santander, convoca 29 beques d'ajuda econòmica de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes de grau de la Universitat de València que tinguen prèviament adjudicada una beca de mobilitat en el Programa Internacional per a cursar un semestre en determinades universitats latinoamericanes que tenen un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander. Per al curs 2017-2018, en el cas d'esgotar-se la llista de candidats amb beca en Latinoamèrica podran demanar-la també els estudiants amb destinació Portugal en una universitat que tinga conveni amb el banc de Santander.

Per a sol·licitar-la cal presentar el imprés de sol·licitud per Registre d'Entrada de la Universitat de València abans de les 14 hores del dia 31 de maig de 2017

També és un requisit obligatori inscriure's a través de la pàgina www.becas-santander.com abans del dia 31 de maig de 2017

Les publicacions relatives a la tramitació i adjudicació es publicaran en aquesta secció.

Resolució d'adjudicació definitiva (18/09/2017)

Annex I: llista definitiva de beneficiaris i beneficiàries

Annex II: llista d'espera ordenada definitiva

Llista provisional de beneficiaris i beneficiàries

Instruccions per a beneficiaris/àries

Llista provisional d'espera ordenada

Llista provisional amb els criteris de selecció. Torn preferent Latinoamèrica. Ordenat per NPA

Llista provisional amb els criteri de selecció. Torn ordinari Portugal. Ordenada per NPA

Llista d'admesos torn preferent Latinoamèrica

Llista d'admesos torn ordinari Portugal

Llista de sol·licituds no admeses

Text i bases de la convocatòria 

Extracte de la convocatòria publicat en el DOVG de 7 d'abril de 2017

Imprés de sol·licitud (a presentar del 10 d'abril al 31 de maig a les 14 hores)

Inscripció obligatòria en la web del Banc de Santander

Llista d'universitats amb conveni amb el Banc de Santander


Informació General per al curs 2016-2017

Els estudiants i les estudiantes adjudicataris d'una beca del Programa Internacional estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables depenent del país de destinació i de la durada de l'estada d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

El nombre d'ajudes econòmiques concedides quedarà limitat a la disponibilitat pressupostària, per la qual cosa es podran adjudicar també destinacions sense ajuda econòmica. La resolució d'adjudicació establirà la relació d'estudiants amb destinació adjudicada que rebran ajuda económica. Cap estudiant que no estiga inclòs en aquest llistat tindrà possibilitat de rebre ajuda econòmica.

A més a més, els estudiants i estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. Com a orientació general, durant el curs 2015/2016, les ajudes han estat les següents:

 1. Xec UNIVEX de l'Ajuntament de València: 100 euros al mes.    
 2. Beca Santander Iberoamèrcia de Grado: beques de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes que siguen beneficiaris d'una beca de mobilitat de Programa Internacional en una universitat iberoamèricana que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Nota: El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant/a rebrà en un primer pagament, després de la seua incorporació a la universitat de destinació, un percentatge de la quantia de la beca que li corresponga. El percentatge restant el rebrà en finalitzar l'estada, una vegada presentada la documentació final.

 

Beca Santander Iberoamérica de Grado

La Universitat de València, amb finançament del Banc de Santander, convoca 30 beques d'ajuda econòmica de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes de grau de la Universitat de València que tinguen prèviament adjudicada una beca de mobilitat en el Programa Internacional per a cursar un semestre en determinades universitats latinoamericanes que tenen un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander. Per al curs 2016-2017, en el cas d'esgotar-se la llista de candidats amb beca en latinoamerica podran demanar-la també els estudiants amb destinació Portugal en una universitat que tinga conveni amb el banc de Santander.

Per a sol·licitar-la cal presentar el imprés de sol·licitud per Registre d'Entrada de la Universitat de València abans de les 14 hores del dia 31 de maig de 2016

També és un requisit obligatori inscriure's a través de la pàgina www.becas-santander.com abans del dia 31 de maig de 2016

Les publicacions relatives a la tramitació i adjudicació es publicaran en aquesta secció.

Resolució de concessió

Annex I: Llista de beneficiaris i beneficiàries

Instruccions per a beneficiaris/àries

Annex II: Llista d'espera ordenada. Torn preferent. Latinoamérica

Annex III: Llista d'espera ordenada. Torn ordinari. Portugal

Llista provisional amb els criteris de selecció. Torn preferent Latinoamèrica. Ordenat per NPA

Llista provisional amb els criteris de selecció. Torn preferent Latinoamèrica. Ordenat per puntuació

Llista provisional amb els criteri de selecció. Torn ordinari Portugal. Ordenat per puntuació

Llista d'admesos torn preferent Latinoamerica

Llista d'admesos torn ordinari Portugal

Llista de sol·licituds no admeses

Text de la convocatòria

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud (fins el 31 de maig a les 14 hores)

Inscripció obligatòria en la web del Banc de Santander

 

Informació General per al curs 2015-2016

Els estudiants i les estudiantes adjudicataris d'una beca del Programa Internacional estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

A més, la Universitat de València concedeix ajudes econòmiques, variables depenent del país de destinació i de la durada de l'estada d'acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

El nombre d'ajudes econòmiques concedides quedarà limitat a la disponibilitat pressupostària, per la qual cosa es podran adjudicar també destinacions sense ajuda econòmica. La resolució d'adjudicació establirà la relació d'estudianta amb destinació adjudicada que rebran ajuda económica. Cap estudiant que no estiga inclòs en aquest llistat tindrà possibilitat de rebre ajuda econòmica.

A més a més, els estudiants i estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. Com a orientació general, durant el curs 2014/2015, les ajudes han estat les següents:

 1. Xec UNIVEX de l'Ajuntament de València: 100 euros al mes.    
 2. Beca Santander Iberoamèrcia de Grado: beques de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes que siguen beneficiaris d'una beca de mobilitat de Programa Internacional en una universitat iberoamèricana que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Nota: El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant/a rebrà en un primer pagament, després de la seua incorporació a la universitat de destinació, un percentatge de la quantia de la beca que li corresponga. El percentatge restant el rebrà en finalitzar l'estada, una vegada presentada la documentació final.

Beques i ajudes per al curs 2015-2016

Beca Santander Iberoamérica de Grado

La Universitat de València, amb finançament del Banc de Santander, convoca 40 beques d'ajuda econòmica de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes de grau de la Universitat de València que tinguen prèviament adjudicada una beca de mobilitat en el Programa Internacional per a cursar un semestre en determinades universitats latinoamericanes que tenen un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander.

Per a sol·licitar-la cal inscriure's a través de la pàgina www.becas-santander.com abans del dia 31 de maig de 2015

No cal presentar cap documentació a la Universitat de València. Les publicacions relatives a la tramitació i adjudicació es publicaran en aquesta secció.

Text de la convocatòria

Bases de la convocatòria

Resolució de concessió

Llista de beques adjudicades

Llista de sol·licituds sense beca

Instruccions per als beneficiaris i beneficiàries


Informació General per al curs 2014-2015

Els estudiants i les estudiantes adjudicataris d'una beca del Programa Internacional estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

A més, la Universitat de València -amb la col·laboriació del Banco de Santander i del programa VLC/CAMPUS, Valencia, International Campus of Excellence- concedeix una ajuda econòmica, variable segons el país de destinació i la durada de l'estada:

Destinacions Estades Semestrals Estades anuals
Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros
Estats Units i Canadà 3.500 euros 5.000 euros
Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

El nombre d'ajudes econòmiques concedides quedarà limitat a la disponibilitat pressupostària, per la qual cosa es podran adjudicar també destinacions sense ajuda econòmica.

A més a més, els estudiants i estudiantes podran rebre fons procedents de diferents institucions i entitats. Com a orientació general, durant el curs 2013/2014, les ajudes han estat les següents:

 1. Xec UNIVEX de l'Ajuntament de València: 100 euros al mes.    
 2. Beca Fórmula Santander: tres beques de 5.000 euros per a estudiants que tenen com a destinació una universitat que tinga conveni amb el Banc de Santander.
 3. Beca Santander Iberoamèrcia de Grado: deu beques de 3.000 euros per a estudiants i estudiantes que siguen beneficiaris d'una beca de mobilitat de Programa Internacional en una universitat iberoamèricana que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Nota: El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant/a rebrà en un primer pagament, després de la seua incorporació a la universitat de destinació, un percentatge de la quantia de la beca que li corresponga. El percentatge restant el rebrà en finalitzar l'estada, una vegada presentada la documentació final.

Convocatòries de beques i ajudes per al curs 2014-2015

Beques Santander Iberoamérica de Grado 2014-2015

Per a poder ser beneficiari/ària d'aquesta beca és necesari presentar la sol·licitud mitjançant la inscripció en la pàgina web http://www.becas-santander.com  Termini: fins el 31 de maig de 2014. S'ha d'utilitzar el e-mail d'estudiant de la Universitat de València (*@alumni.uv.es)

El Banc de Santander i la Universitat de València convoquen 30 beques de 3.000 euros cada una per a estudiants o estudiantes que tinguen assignada una estada de mobilitat de durada semestral per al curs 2014-2015 en una universitat latinoamericana que tinga conveni amb el Banc de Santander i la Universitat de València (veure Annex II).

Els estudiants i les estudiantes que no tinguen assignada una estada de mobilitat en el Programa Internacional de la Universitat de València però que sí que van presentar sol·licitud es podran inscriure en la pàgina http://www.becas-santander.com en previsió de que els siga adjudicada una estada de mobilitat a través del llista d'espera del Programa Internacional de la UV. Serà requisit haver demanat alguna de les universitats que consten en l'annex II.

 Els estudiants i les estudiantes han d'acceptar la beca a traves de la plataforma web becas-santander.com

Beques Fórmula Santander curs 2014-2015

Per a poder ser beneficiari/ària d'aquesta beca és necesari presentar la sol·licitud mitjançant la inscripció en la pàgina web http://www.becas-santander.com  Termini: fins el 15 d'abril de 2014. S'ha d'utilitzar el e-mail d'estudiant de la Universitat de València (*@alumni.uv.es)

El Banc de Santander i la Universitat de València convoquen tres beques de 5.000 euros cada una per a estudiants o estudiantes que tinguen assignada una estada de movilitat per al curs 2014-2015 en una universitat extrangera que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Aquesta inscripció farà els efectes de la sol·licitud. No és necessari presentar cap sol·licitud ni document. Cal utilitzar el correu electrònic de la Universitat de València (*@alumni.uv.es) Abans d'inscriure's cal comprovar si la universitat de destinació està inclosa en la relació d'universitats que tenen conveni amb el Banc de Santander.

Convocatòries de beques i ajudes per al curs 2013-2014

 Els estudiants i les estudiantes adjudicataris d'una beca del Programa Internacional estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

A més, la Universitat de València concedeix una ajuda mensual, variable segons el país de destinació, dels següents imports:

 • Països d'Àsia i Oceania: 500 euros/mes
 • Estats Units i Canadà: 450 euros/mes
 • Països de l'Amèrica Llatina: 400 euros/mes

El pagament de l'ajuda no es realitza mensualment. L'estudiant rebrà un primer pagament, corresponent a un 70% de l'ajuda total, després de la seua incorporació a la universitat de destinació. El 30% restant de l'ajuda es rebrà una vegada es presente la documentació final i una volta recalculat el període d'estada efectivament acreditat per l'estudiant.

Beques Santander Iberoamérica de Grado 2013-2014

Per a poder ser beneficiari/ària d'aquesta beca és necesari presentar la sol·licitud mitjançant la inscripció en la pàgina web http://www.becas-santander.com  Termini: fins el 31 de maig de 2013. S'ha d'utilitzar el e-mail d'estudiant de la Universitat de València (*@alumni.uv.es)

El Banc de Santander i la Universitat de València convoquen 20 beques de 3.000 euros cada una per a estudiants o estudiantes que tinguen assignada una estada de mobilitat de durada semestral per al curs 2013-2014 en una universitat latinoamericana que tinga conveni amb el Banc de Santander i la Universitat de València (veure Base tercera).

Els estudiants i les estudiantes que no tinguen assignada una estada de mobilitat en el Programa Internacional de la Universitat de València però que sí que van presentar sol·licitud es podran inscriure en la pàgina http://www.becas-santander.com en previsió de que els siga adjudicada una estada de mobilitat a través del llista d'espera del Programa Internacional de la UV. Serà requisit haver demanat alguna de les universitats que consten en la Base tercera de l'annex I.

Beques Fórmula Santander curs 2013-2014

Termini: fins el 7 d'abril de 2013

El Banc de Santander i la Universitat de València convoquen tres beques de 5.000 euros cada una per a estudiants o estudiantes que tinguen assignada una estada de movilitat per al curs 2013-2014 en una universitat extrangera que tinga conveni amb el Banc de Santander.

 • Els estudiants s'han d'inscriure com a sol·licitants de la beca Fórmula Santander en www.becas-santander.com  (fins el 7 d'abril de 2013)

Aquesta inscripció farà els efectes de la sol·licitud. No és necessari presentar cap sol·licitud ni document. Cal utilitzar el correu electrònic de la Universitat de València (*@alumni.uv.es) Abans d'inscriure's cal comprovar si la universitat de destinació està inclosa en la relació d'universitats que tenen conveni amb el Banc de Santander.