Logo de la Universitat de València Logo Càtedra DAM Gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual Logo del portal

L'adaptació del sector de les aigües residuals cap als principis de l'Economia Circular és un cas d'èxit

  • 5 de desembre de 2019
Image de la noticia
Inauguració de la Jornada

La Càtedra DAM va celebrar el passat 3 de desembre la II Edició de la Jornada Cientificotècnica “L'aigua residual com a font de recursos”

Durant l'esdeveniment es van presentar 10 ponències que van abordar la situació actual, reptes i problemàtiques futures a les quals s'enfronta el sector i casos d'èxit en la reutilització i recuperació de recursos.

“El progrés cap a la sostenibilitat i reutilització de recursos experimentat pel sector de les aigües residuals durant els últims anys, és un cas d'èxit en l'adaptació als principis d'Economia Circular i ha de ser pres com a referència per a altres àmbits immersos en aquest canvi de paradigma. La reutilització de l'aigua depurada i de qualsevol producte obtingut d'ella (bioplàstics, bioestimulants, estruvita, etc.) passa per assegurar la innocuïtat d'aquests productes o d'aquells obtinguts després de l'aplicació d'aquests. Aquesta necessària reutilització es veu amenaçada per la presència de nous contaminants com microplàstics substàncies emergents o gens resistents a antibiòtics. Per tant, és necessari desenvolupar tecnologies que asseguren la seguretat dels recursos recuperats i que, a més, siguen sostenibles i socialment acceptats.”

D'aquesta forma es van expressar els representants de la Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual de la Universitat de València, Alberto Bouzas i Laura Pastor, durant la clausura de la II Jornada Cientificotècnica “L'aigua residual com a font de recursos”, celebrada el passat 3 de desembre a València.

En la trobada, que va congregar a més de 120 assistents, es van tractar diverses vies d'investigació que promouen la reutilització i recuperació de recursos.

La trobada va servir per a analitzar la situació actual, reptes i problemàtiques futures a les quals s'enfronta el sector i abordar, mitjançant la presentació de diferents projectes i casos d'estudi d'èxit, diverses vies d'investigació que promouen la reutilització i recuperació de recursos.

"En la jornada del passat any, va quedar patent que la depuració i reutilització ha d'abordar-se des de la gestió integral, la sostenibilitat ambiental i l'eficiència en l'ús d'aquest recurs. En aquest sentit, en aquesta segona edició hem observat grans avanços sobre aquest tema i que ens permeten afrontar amb optimisme i excel·lents perspectives, la transició de la EDAR tradicional d'eliminació de recursos cap a un sistema de valoració i generació d'oportunitats”, van afirmar els representants de la Càtedra DAM.

“L'esdeveniment va ser inaugurat per la vicerectora d'Innovació i Transferència de la UV, Mª Dolores Real, que va ressaltar la importància de la I+D+i en el sector de les aigües residuals i la necessitat de solucions sostenibles”

La vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, Mª Dolores Real, va agrair als organitzadors la celebració d'aquesta mena de trobades que posen en valor la importància de la I+D+i en el sector de les aigües residuals i la necessitat de solucions sostenibles.

El primer bloc de ponències el va obrir Ismael Abel, expert en “Emprenedoria, Innovació i Desenvolupament”, va repassar en la seua ponència “Més enllà de la transferència, circulant el coneixement per a potenciar l'Economia Circular”, els aspectes principals que conformen la “Economia del coneixement”, ressaltant que la innovació ha de conjuminar aspectes com el talent i la sostenibilitat.

Per part seua, Javier Oliver (Tyris Programari) va presentar l'estudi: “Aplicacions de la Intel·ligència Artificial en el cicle integral de l'aigua”, on va explicar les principals funcions i característiques del "machine-learning" (mètodes de processament massiu de dades), destacant el seu potencial i utilitat en el sector de l'aigua.

Silvia Lacorte (Departament de Química Ambiental, IDAEA-CSIC), va tancar el primer bloc de ponències parlant sobre un tema de vigent actualitat com són els microplàstics. En la seua intervenció “Microplàstics en aigües: definició, anàlisi i distribució ambiental”, va tractar la problemàtica existent sobre aquest material, el context històric en el qual s'estén i la metodologia que s'està desenvolupant en el seu centre d'investigació per a la seua anàlisi i ràpida identificació.

Després de la pausa-café, Nicola Frison (Università di Verona) va obrir el segon bloc de ponències amb el seu estudi “Production of bio-based products from organic waste and municipal wastewater”, en el qual va relatar les experiències i resultats obtinguts en determinats projectes realitzats pel seu centre d'investigació.

Per part seua, Manuel Tejada (Universitat de Sevilla) va destacar en la seua intervenció “L'ús de bioestimulants obtinguts a partir de llots de depuradora”, els avantatges del biocompostage sobre l'eliminació dels metalls pesants i olors.

D'altra banda, Daniel Aguado (Grup CALAGUA- IIAMA) va explicar les característiques i avantatges sobre el medi ambient i la sostenibilitat de la investigació: “Estudi de la incorporació de FORSU en el tractament d'Aigua Residuals mitjançant membranes anaeròbies”.

Fou el “Premi Rei Jaume I a les Noves Tecnologies 2016Hermenegildo García (ITQ-UPV), qui va tancar aquest segon bloc de presentacions explicant els principals aspectes i avantatges de la “Conversió de CO en metà emprant catalitzadors”.

El tercer i últim bloc ho va inaugurar el “Premi Rei Jaume I a la Protecció del Medi Ambient 2011”, Sixto Malato (Plataforma Solar d'Almeria: CIEMAT), qui va detallar els factors que provoquen l'estrés hídric que pateix el Sud-est d'Espanya i les possibles solucions sobre aquest tema en la seua investigació, “Tractament d'efluents mitjançant processos avançats d'oxidació basats en radiació solar: un nou recurs hídric per a regions àrides?

Sara Rodríguez (ICRA) va comptar els continguts fonamentals de la investigació “Eliminació o persistència d'antibiòtics i gens de resistència a antibiòtics durant el tractament d'aigües residuals”.

Finalment, José Antonio Mendoza (ISIRYM-UPV) va tancar les ponències d'aquesta segona edició de la jornada organitzada per la Càtedra DAM, amb la seua ponència “Aplicació de l'osmosi directa al tractament de les aigües residuals”, on va explicar les característiques i avantatges d'aquesta tècnica.

Finalitzades les ponències es va procedir a la cloenda de la jornada per part del Director de la Càtedra, Alberto Bouzas, i de Laura Pastor, responsable del departament d'Innovació de l'empresa DAM, que van agrair als ponents i públic la seua participació en la jornada, emplaçant-los a la III edició de a celebrar en 2020.

Imatges: