Logo de la Universitat de València Logo Càtedra DAM Gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual Logo del portal

Una investigació per a optimitzar la recuperació de fòsfor i un estudi sobre el potencial de les membranes d'Ultrafiltració, guardonats en la V Edició dels Premis de la Càtedra DAM

  • 15 de desembre de 2023
guanyadors premis DAM

El treball desenvolupat per Congcong Zhang ha obtingut el guardó en la categoria de Tesi Doctoral, mentre que en la modalitat de Treball Final de Màster el premi ha recaigut en Julio Revert Vecher

El Comité de Valoració de la V Edició dels Premis de la Càtedra DAM al millor Treball Acadèmic en el “àmbit de la gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual”, ha acordat atorgar el premi “María Francisca García Usach” en la categoria de Tesi Doctoral a Congcong Zhang, mentre que en la modalitat de Treball Final de Màster el premi “Consuelo Marí” ha recaigut en Julio Revert Vercher.

L'estudi “The integration of resource recovery strategies in enhanced biological phosphorus removal", realitzat per Congong Zhang i dirigit pels investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, Juan Antonio Baeza Labat i Albert Guisasola i Canudas, proporciona una avaluació crítica de les tecnologies existents de recuperació de fòsfor (P) en el corrent principal sota diferents configuracions i analitza a fons els paràmetres més crítics que afecten el rendiment d'esta recuperació com per exemple el cas d'aigües que presenten una baixa càrrega de DQO a l'entrada de la depuradora.

A més, la tesi estudia, per primera vegada, una avaluació experimental de la integració de la recuperació de P del corrent principal en el procés recentment dissenyat per a una nova EDAR, conegut com a procés A/B de dues etapes, amb l'objectiu de maximitzar la captura de la DQO per a la producció de biogàs i la recuperació d'energia, alhora que opera un sistema de fangs actius d'alta taxa en l'etapa A, mentre que el nitrogen s'elimina en l'etapa B.

“Les plantes de tractament d'aigües residuals s'estan transformant en instal·lacions de recuperació de recursos hídrics amb l'objectiu d'aconseguir una bona qualitat dels efluents, així com de recuperar recursos com el carboni, el nitrogen i el fòsfor”, destaca l'autora. 

La Resolució de 13 de desembre de 2023 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s'atorguen el premi de III edició “María Francisca García Usach” a la millor tesi doctoral sobre gestió integral i recuperació de recursos de l’aigua residual de la Càtedra DAM es pot consultar en aquest enllaç

Per altra banda, el TFM “Ús de membranes d'ultrafiltració com a tractament terciari per a la regeneració d'aigües residuals", realitzat per Julio Revert Vecher i dirigit pels investigadors del Grup CALAGUA-UV, Luis Borrás Falomir i Pau Sanchis Perucho, analitza el potencial de les membranes d'Ultrafiltració com a tractament terciari de regeneració de l'aigua residual, estudiant la qualitat del permeat obtingut i avaluant les condicions més adequades del procés de filtració a partir de la caracterització de l'embrutiment de les membranes. 

Per a això, s'ha operat, durant un període de 7 mesos, una planta pilot basada en mòduls comercials de membranes d'UF, la qual s'ha alimentat amb l'efluent del tractament secundari d'una EDAR. 
“La regeneració de l'aigua residual per a la seua utilització en agricultura es planteja com una solució real enfront d'estos problemes d'escassetat d'aigua i també enfront dels diferents problemes ambientals derivats de l'abocament dels efluents de les EDAR. En este context, les membranes d'ultrafiltració suposen una tecnologia de regeneració eficient, sostenible i competitiva”, afirma l'autor de la investigació. 

La Resolució de 25 d’octubre de 2023 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s'atorguen els VI Premis al millor treball de fi de màster sobre Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'aigua residual, de la Càtedra DAM es pot consultar en aquest enllaç

 

Imatges: