Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Drets Lingüístics Logo del portal

Convocatòria de premis Càtedra de Drets Lingüístics i Carme Miquel 2020

  • 20 d’octubre de 2020
foto del cartell

Avui, 20 d'octubre de 2020, s'han publicat en el DOGV les convocatòries dels premis Càtedra de Drets Lingüístics 2020 i Carme Miquel 2020.

Aquests premis d'investigació de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València tenen com a objectiu la promoció d'estudis dels drets lingüístics d'usuaris de llengües minoritzades, així com la garantia i la materialització real d'aquests drets.

Premis Carme Miquel 2020

Els premis Carme Miquel 2020 són oberts als treballs de fi de grau i als treballs de fi de màster aprovats en qualsevol universitat pública espanyola.

Poden participar-hi els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat un treball de fi de grau o de fi de màster en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l'Estat o en anglès, en el curs 2019/2020, entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Per a poder participar-hi els treballs han de centrar l'atenció en els fonaments teòrics i les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics des de les temàtiques següents: drets humans lingüístics, igualtat lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge jurídic i administratiu, i psicologia del llenguatge. Queden exclosos del concurs els treballs sobre llengües, literatura, lingüística i didàctica general de les llengües i els que es referisquen de manera marginal als fonaments teòrics i a les estratègies per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics.

Convocatòria i sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 30 d'octubre de 2020 a les 14 hores.

Extracte de la Resolució, publicat en el DOGV: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/20/pdf/2020_8493.pdf

Resolució de 22 de setembre de 2020, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, en català: https://www.uv.es/derconstiweb/Premis_Carme_Miquel_VAL_signat.pdf

Resolució de 22 de setembre de 2020, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, en castellà: https://www.uv.es/derconstiweb/Premios_Carme_Miquel_TFG_TFM_CAST_firmado.pdf

Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2020

Els premis Càtedra de Drets Lingüístics 2020 són oberts a les tesis doctorals aprovades amb menció cum laude en qualsevol universitat pública espanyola.

Podren participar-hi els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat una tesi doctoral amb esment Cum laude en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l'Estat o en anglès, en el curs 2019/2020, entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Per a poder participar les tesis han de centrar l'atenció en els fonaments teòrics, les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics des de les temàtiques següents: drets humans lingüístics, igualtat lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge jurídic i administratiu, i psicologia del llenguatge. Queden exclosos del concurs els treballs sobre llengües, literatura, lingüística i didàctica general de les llengües i els que es referisquen de manera marginal als fonaments teòrics i a les estratègies per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics.

Convocatòria i sol·licituds

Extracte de la Resolució, publicat en el DOGV: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/20/pdf/2020_8496.pdf

Resolució de 22 de setembre de 2020, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, en català: https://www.uv.es/derconstiweb/Premis_CDL_Tesis_VAL_signat.pdf

Resolució de 22 de setembre de 2020, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, en castellà: https://www.uv.es/derconstiweb/Premios_CDL_Tesis_CAST_firmado.pdf

Imatges: