Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia Feminista Logo del portal

Objectius

L'objectiu general de la Càtedra d’Economia Feminsita és el de propiciar una mirada feminista sobre l'economia, generant pensament crític i sense biaixos de gènere. Es tracta de promocionar i difondre els principis de l'Economia Feminista com a alternativa per orientar l'economia cap a un canvi de model més humà, que tinga cura a la seua població, tenint en compte el treball reproductiu i les cures relacionades amb la sostenibilitat de la vida que encara realitzen majoritàriament les dones. Per a aquesta comesa resulta imprescindible incorporar les relacions de gènere com una variable explicativa rellevant respecte al funcionament esbiaixat i a les desigualtats de la situació econòmica en el món global i específicament a la Comunitat Valenciana.

La finalitat d'aquesta Càtedra és realitzar aportacions a l'aplicació de la teoria feminista a l'anàlisi de les relacions de gènere en totes les activitats de generació de béns i serveis necessaris per al progrés i la sostenibilitat de la vida. Així mateix, es tracta de contribuir al disseny i avaluació de les polítiques socioeconòmiques amb perspectiva de gènere i de les imprescindibles estadístiques de gènere.