University of Valencia logo Logo Valencia City Chair Logo del portal

aula buida
Ajudes econòmiques per a la realització del treball fi de màster

La Càtedra DAM convoca dos ajudes econòmiques destinades a facilitar la realització del TFM de la titulació de Màster en Enginyeria Ambiental.

 

S'ha publicat la Resolució de 26 d’juny de 2023, del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen ajudes econòmiques a través de la Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual per a la realització del Treball Fi de Màster (TFM).

L'objecte d'aquesta resolució és convocar 2 ajudes econòmiques destinades a facilitar la realització del TFM en temes relacionats en la Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual per a l’estudiantat que curse el Màster en Enginyeria Ambiental al curs 2023/2024.

La Càtedra DAM aportarà una ajuda de 500€ per a la realització de cada un dels següents TFM:

  • Extracció d'àcids húmics de llots compostats o del digestat d’un procés anaerobi per a l’obtenció d’un producte comercial o precomercial.
  • Estudi comparatiu de tractaments previs a la digestió anaeròbia per tècniques d’oxidació amb H2O2, cavitació hidrodinàmica i hidròlisi tèrmica.

Pot participar l’estudiantat matriculat al Màster en Enginyeria Ambiental (a la Universitat de València o a la Universitat Politècnica de València) en el curs 2023-2024 que complisquen, en el moment de la sol·licitud, lo següent:

  1. Haver superat els crèdits corresponents al primer curs del màster.
  2. Estar matriculat al curs 2023-2024 de la totalitat dels crèdits que li resten per acabar els estudis.
  3. No haver estat beneficiari d'aquesta ajuda en cursos anteriors

Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de octubre de 2023.

 

Date From 15 september 2023 to 31 october 2023. 24h. Every day.

 
 
Place

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 
Organized by
 

Contact carlos.mateo-defez@uv.es

 
More information