Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Serveis / Licitaciones de Servicios

Núm. Exp.

Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha limite

2017 0127 SE 056

ADJUDICAT  //  ADJUDICADO

 

Redacció de projecte i direcció d'obres d'ampliació 2 de l'Edifici 1 del Parc Científic de Paterna

Redacción de proyecto y dirección de obras de ampliación 2 del Edificio 1 del Parc Científic de Paterna

 

Redacció/Redacción: 154.275 € (IVA inclòs/incluido)

Direcció/Dirección: 134.130 € (IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2017 0136 SE 063

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de diverses dependències de la Universitat de València. 6 Lots

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral de diversas dependencias de la Universitat de València. 6 lotes

Lot / Lote 1: 4.042.189,80 €

Lot / Lote 2: 2.634.705,24 €

Lot / Lote 3: 3.277.397,03 €

Lot / Lote 4: 1.082.318,96 €

Lot / Lote 5: 277.503,81 €

Lot / Lote 6: 92.653,92 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0132 SE 061

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei de control de plagues de la Universitat de València

Servicio de control de plagas de la Universitat de València

187.671 € (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0133 SE 062

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei d'evolució tecnològica o funcional de les aplicacions informàtiques de la Universitat de València. 2 lots

Servicio de evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones informáticas de la Universitat de València. 2 lotes

Lot / Lote 1: 1.079.925 €

Lot / Lote 2: 1.079.925 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0128 SE 057

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de seguretat, vigilància i protecció de diverses dependències de la Universitat de València. 3 lots

Servicio de seguridad, vigilancia y protección de diversas dependencias de la Universitat de València. 3 lotes

Lot / Lote 1: 1.408.886,06 €

Lot / Lote 2: 880.594,56 €

Lot / Lote 3: 156.496,96 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0111 SE 051

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Pòlissa d'asseguranÇa col.lectiva per al personal de la Universitat de València

Póliza de seguro colectivo para el personal de la Universitat de València

406.940,39

 (impostos inclosos / impuestos incluidos)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0110 SE 050

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Explotació de la cafeteria i màquines expenedores de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València

Explotación de la cafetería y máquinas expendedoras de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València

Cafeteria / Cafetería: 24.200 €

Màquines / Máquinas: 7.800 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0026 SE 017

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Estudi del abocaments d'aigües residuals de la Universitat de València a xarxer de sanejament

Estudio de los vertidos de aguas residuales de la Universitat de València a redes de saneamiento

Concepto

Total (€)

IVA INCLÒS / INCLUIDO

Análisis de una muestra de Paterna

355,38

Análisis de una muestra de Valencia

860,75

Análisis de una muestra de Burjassot

860,75

Desplazamiento y toma de cada muestra

31,46

Elaboración del informe

534,82

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0087 SE 044 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Selecció d'empreses o professionals amb el que es subscriuran acords marc per a la redacció de projectes i direcció d'obres a la Universitat de València

Selección de empresas o profesionales con lo que se suscribirán acuerdos marco para la redacción de proyectos y dirección de obras en la Universitat de València

Valor estimat del contracte

Valor estimado del contrato

7.000.000 € (IVA exclòs/excluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0073 SE 038

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Explotació del servei de cafeteria en les instal.lacions de l'Aulari Nord i en "Tarongers Espai Obert" de la Universitat de València. 2 Lots

Explotación del servicio de cafetería en las instalaciones del Aulario Norte y en "Tarongers Espai Obert" de la Universitat de València. 2 Lotes

canon d'explotació

canon de explotación

Lot / Lote 1:

Cafeteria / Cafetería: 26.000

Màquines / Máquinas: 31.200

Lot / Lote 2: 34.000 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0066 SE 034 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Manteniment i conservació de jardineria de diveros centres de la Universitat de València, reservant a centres especials el lot 1. 2 lots

Mantenimiento y conservación de jardinería de diversos centros de la Universitat de València, reservando a centros especiales el lote 1. 2 lotes

 

Lot / Lote 1: 477.205,03 €

Lot / Lote 2: 490.774,84 €  

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0076 SE 040

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de neteja respetuós amb el medi ambient i la salut laboral de diverses dependències de la Universitat de València: Jardí Botánic i Servei d'Educació Física. 2 lots

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral de diversas dependencias de la Universitat de València: Jardí Botànic y Servei d'Educació Física i Esports. 2 lotes

Lot / Lote 1: 223.874,20 €

Lot / Lote 2: 497.794 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

    

 

2017 0071 SE 037

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Explotació del servei de màquines expenedores de productes d'alimentació i begudes en diverses instal.lacions de la Universitat de València. 3 Lots

Explotación del servicio de máquinas expendedoras de productos de alimentación y bebidas en diversas instalaciones de la Universitat de València. 3 Lotes

canon d'explotació

canon de explotación

Lot / Lote 1: 88.400 €

Lot / Lote 2: 96.200 €

Lot / Lote 3: 80.600 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0070 SE 036

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Impartició dels cursets de tennis i pàdel programats pel Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Impartición de los cursillos de tenis y pádel programados por el Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

canon d'explotació

canon de explotación

14.889,26 € (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

    

 

2017 0048 SE 026

 

RESOLUCIÓ DESERT  /  RESOLUCIÓN DESIERTO

 

 

Selecció d'empreses o professionals amb el que es subscriuran acords marc per a la redacció de projectes i direcció d'obres a la Universitat de València

Selección de empresas o profesionales con lo que se suscribirán acuerdos marco para la redacción de proyectos y dirección de obras en la Universitat de València

Valor estimat del contracte

Valor estimado del contrato

7.000.000 € (IVA exclòs/excluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0031 SE 020

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei d'atenció TIC a usuaris i usuaries i gestió d'aules informàtiques de la Universitat de València. 2 lots

Servicio de atención TIC a usuarios y usuarias y gestión de aulas informáticas de la Universitat de València. 2 lotes

Lot / Lote 1: 1.426.832

Lot / Lote 2: 471.900 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0027 SE 018 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Gestió de residus de paper i cartó i destrucció segura i confidencial de documents de la Universitat de València

Gestión de residuos de papel y cartón y destrucción segura y confidencial de documentos de la Universitat de València

Recollida de paper i cartó / Recogida papel y cartón: 60.000 € (IVA inclòs/incluido)

Destrucció de paper / Destrucción de papel: 0,22 €/kg (IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0001 SE 001

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Gestió de residus químics i sanitaris generats en els laboratoris de la Universitat de València. 2 lots

Gestión de residuos químicos y sanitarios generados en los laboratorios de la Universitat de València. 2 lotes

Lot / Lote 1: 99.000 €

Lot / Lote 2: 110.000 €

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0018 SE 012

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Servei de recepció del Col.legi Major Rector Peset

Servicio de recepción del Colegio Mayor Rector Peset

356.001,36 €

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0012 SE 006 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de menjador i cafeteria del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València

Servicio de comedor y cafetería del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València

14,01 € pensió/dia

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0002 SE 002

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei de gabinet de suport a l'esportista del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Servicio de gabinete de apoyo al deportista del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

97.588,92 €

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0013 SE 007

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral del Campus d'Ontinyent de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del Campus d'Ontinyent de la Universitat de València

211.422,09 €

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0011 SE 005

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de seguretat, vigilància i protecció de diverses dependències de la Universitat de València. 2 lots

Servicio de seguridad, vigilancia y protección de diversas dependencias de la Universitat de València. 2 lotes

Lot / Lote 1: 1.332.936 €

Lot / Lote 2: 353.985,50 €

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

 

2016 0032 SE 015

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Realització d'anàlisis microbiològiques per a la detecció, aïllament i identificació de Legionella pneumophila de la xarxa de distribució d'aigua d'instal.lacions, centres i dependències de la Universitat de València

Realización de analíticas microbiológicas para la detección, aislamiento e identificación de Legionella pneumophila de la red de distribución de agua de instalaciones, dependencias y centros de la Universitat de València

55.660 €

 (Iva inclós/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0109 SE 044

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Pòlisses d'asseguranÇa de responsabilitat civil i tot risc de danys materials de la Universitat de València

Pólizas de seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de daños materiales de la Universitat de València

425.270 €

 (impostos inclosos / impuestos incluidos)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0051 - SE 020

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei de neteja respetuós amb el medi ambient i la salut laboral del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València

 593.320 €

 (IVA INCLÒS/INCLUIDO)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

   

 

 

2016 0083 SE 033

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei d'informació d'accessos en diverses dependències de la Universitat de València

Servicio de información de accesos en diversas dependencias de la Universitat de València

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0053 SE 022

 

RESOLUCIÓ DESERT  /  RESOLUCIÓN DESIERTO

 

Servei de suport i atenció tècnica en els muntatges d'exposicions i en les activitats programades pel vicerectorat de cultura i igualtat de la Universitat de València.

Servicio de soporte y atención técnica en los montajes de exposiciones y en las actividades programada por el vicerrectorado de cultura e igualdad de la Universitat de València.

158.506,01

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0056 SE 024

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Activitats d'entrenament per a les seleccions universitàries, escoles esportives i esports de combat. 2 lots

Actividades de entrenamiento para las selecciones universitarias, escuelas deportivas y deportes de combate. 2 lotes

 

Lot / Lote 1:  35 €/h

Lot / Lote 2:  35 €/h

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0039 SE 017

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Activitats esportives programades pel Servei d'Educació Física i Esports

Actividades deportivas programadas por el Serrvei d'Educació Física i Esports

Lot / Lote 1:  32,67 €/h

Lot / Lote 2:  33,88 €/h

Lot / Lote 3:  32,67 €/h

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0029 SE 014

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Assistència tècnica informàtica per al Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Asistencia técnica informática para el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universitat de València

52.272 €

(Iva inclós/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0011 SE 007

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Informació i assessorament jurídic als estudiants de la Universitat de València

Información y asesoramiento jurídico a los estudiantes de la Universitat de València

13.000 €

 (IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0005 SE 004

 FORMALITZAT

FORMALIZADO

Servei de suport tècnic per al desenvolupament de la Nau dels Xiquets i les Xiquetes i la Nau Jove

Servicio de apoyo técnico para el desarrollo de la Nau dels Xiquets i les Xiquetes y la Nau Jove

148.225 €

 (IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0006 SE 005

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Manteniment, millora i ampliació dels serveis d'administració electònica de la Universitat de València

Mantenimiento, mejora y ampliación de los servicios de administración electrónica de la Universitat de València

216.000 €

 (IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2016 0009 SE 006

 

 FORMALITZAT

FORMALIZADO

Explotació de diversos serveis de reprografia en la Universitat de València

Explotación de diversos servicios de reprografía en la Universitat de València

Lot / Lote 1:  10.000 €

Lot / Lote 2:  30.000 €

 (IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0084 SE 039

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de l'edifici Rectorat i altres serveis administratius de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del edificio Rectorat y otros servicios administrativos de la Universitat de València

353.470,04 €

 (IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2015 0036 SE 019

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei de gestió del subministrament d'electricitat, gas i aigua de la Universitat de València

Servicio de gestión del suministro de electricidad, gas y agua de la Universitat de València

59.938,56 € 

 (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2011 0007 SE 005

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Procediment de selecció d'empreses o professionals amb els quals subscriure acords marc per a la prestació dels serveis de redacció de projectes i direcció facultativa d'obres que dugui a terme la Universitat de València
 

Procedimiento de selección de empresas o profesionales con los que suscribir acuerdos marco para la prestación de los servicios de redacción de proyectos y dirección facultativa de obras que lleve a cabo la Universitat de València

11.500.000 € (IVA EXCLÓS/EXCLUIDO)

FINALITZAT

FINALIZADO

 

 

 

ACCÉS ALS PROCEDIMENTS DERIVATS DE L'ACORD MARC (Només empreses seleccionades)

ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO (Sólo empresas seleccionadas)

 

 

 

[<] Tornar a Licitacions