Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP Logo del portal

Curs 2022 - 2023

  • 28 de juliol de 2022
Image de la noticia

La preinscripció al curs 2022-23 romandrà oberta de l'1 de setembre al 12 de setembre de 2022 tots dos inclosos.

És important que aneu preparant amb antelació la documentació necessària per a fer la preinscripció:

  • Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada. (Aquest document es podrà descarregar d’aqueta mateixa pàgina web quan comence la preinscripció)
  • DNI, NIE o Passaport.
  • Títol de tècnic superior d'FP amb detall de la família professional o documentació que ho acredita.
  • Certificat de nota mitjana del títol anterior.
  • (Si escau,) Títol de B1 de llengua estrangera (S’admetran a efectes de justificació del B1 aquells títols que hagen estat expedits per les entitats i organismes als que fa referència l’Ordre 93/2013 de la GVA
  • (Si escau,) Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l'exempció total o parcial de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial, víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació o persones en situació d'exclusió social).

Tota la documentació haurà d’escanejar-se i lliurar-se en format pdf per fer correctament la preinscripció.

Accediu ací a tota la informació referent al curs 2022-23

NOTA: Heu de tindre en compte que el mes d'agost és inhàbil per la qual cosa els correus i l’atenció telefònica es reprendran a partir de l'1 de setembre de 2022

 

Pròximament es publicaran les instruccions de preinscripció.