Logo de la Universitat de València Logo Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Logo del portal

Màster Universitari en Història de la Formació del Món Occidental

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42629 Línies i debats en la història antiga occidental 3 Obligatori Veure fitxa
42665 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42634 Ciutat i territori al món clàssic: la ciutat romana en l'alt imperi 3 Optatiu Veure fitxa
42654 Monoteisme davant politeisme: Teodosio I 3 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.