Logo de la Universitat de València Logo Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Logo del portal

Publicacions del Departament

El Departament de Prehistòria i Arqueologia publica anualment la revista SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia i una col·lecció de monografies nomenada SAGVNTVM Extra. Ambdues estàn disponibles en xarxa amb accès lliure.

Altres publicacions

A més, el departament ha editat altres llibres fora d'aquestes sèries:

2007

  • Pérez Ballester, J.; Pascual Berlanga, G. (eds.) (2007): Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo. V Jornadas de Arqueología Subacuática (Gandía, 2006), València.

2003

  • Pascual Berlanga, G.; Pérez Ballester, J. (eds.) (2003): Puertos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo e infraestructuras. IV Jornadas de Arqueología Subacuática (València, 2001), València. Pdf

2001

  • Bernabeu, J.; Fumanal, Mª P.; Badal, E. (2001): La Cova de les Cendres. Paleogeografía y estratigrafía. Estudis Neolítics, 1, València.
  • Villaverde Bonilla, V. (ed.) (2001): De neandertals a cromanyons. L’inici del poblament humà a les terres valencianes. València.

1998

  • Pérez Ballester, J.; Pascual Berlanga, G. (eds.) (1998): Reunión Internacional sobre Puertos Antiguos y Comercio Marítimo. III Jornadas de Arqueología Subacuática (Valencia 1997), València.

1996 

  • Villalaín Blanco, D.; Gómez Bellard, C.; Gómez Bellard, F. (eds.) (1996): Actas del II Congreso Nacional de Paleopatología (Valencia 1993). València.   pdf  

1992

  • Jiménez Salvador, J. L. (ed.) (1992): I Coloquio de Pintura Mural Romana en España. València.

1981

  • Gil-Mascarell Boscà, M.; Aranegui Gascó, C. (1981): El Bronce Final y el comienzo de la Edad del Hierro en el País Valenciano. Monografías del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 1, València.  pdf    

1977

  • Almagro Gorbea, M. (1977): El Bronce Final y el período orientalizante en Extremadura. Bibliotheca Praehistoria Hispana, XIV, Madrid-València.

1971

  • Tarradell Mateu, M. (dir.) (1971): Actas de la I Reunión de Historia de la Economía Antigua de la Península Ibérica. Anales de la Universidad de Valencia, València. pdf