Logo de la Universitat de València Logo Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Logo del portal

El grup d'investigació Prehistòria del Mediterrani Occidental posseïx una àmplia trajectòria de treball que es nodrix de nombroses activitats de camp i projectes d'investigació de caràcter competitiu i inclou investigadors que cobrixen l'estudi del conjunt de la Prehistòria (Paleolític, Mesolític, Neolític, Calcolític i Bronze). 

La labor del grup se centra en la investigació dels processos culturals, econòmics i paleoambientales de la Prehistòria antiga i recent de l'àmbit mediterrani occidental, amb especial atenció a la regió central mediterrània ibèrica, a través dels resultats obtinguts en l'activitat arqueològica de camp i l'anàlisi dels materials d'origen biòtic i abiòtic. Constituïxen àmbits preferents d'investigació les relacionades amb l'obtenció i gestió dels recursos lítics, ossis, ceràmics i metal·lúrgics, l'aprovisionament i circulació de matèries primeres, la producció lítica, ceràmica i òssia, l'obtenció i processament de l'aliment d'origen animal i vegetal, la interpretació paleoambiental i el món simbòlic. Jaciments d'especial rellevància en els quals els membres del grup han dut a terme excavacions arqueològiques o l'estudi sistemàtic de materials, són la Cova Negra de Xàtiva, l'Abric de Quebrada de Chelva, la Cova d'Antón de Mula, la Cova del Parpalló de Gandia, la Cueva de Nerja, la Cova del Volcà del Faro de Cullera, la Cova dels Cendres de Teulada/Moraira, los Abrigos de Doña Martina y de la Boja de Mula, La Cova de Santa Maira de Castell de Castells, l'Abric de la Falguera d'Alcoi, la Cueva de la Cocina de Dos Aguas, l'Abric de la Pastora d'Alcoi, la Vital de Gandia, el Mas d'Is de Penàguila i la Mola de Agres. Així com els conjunts rupestres de la Cova dels Meravelles de Gandia (paleolític), els Abrics de la Sarga d'Alcoi, la Cova dels Cavalls de Tirig, l'Abrics de la Saltadora de Coves de Vinromà, l'Abric del Mas de Sant Josep de Tírig, l'Abric de Centelles d'Albocassèr, L'Abric de las Cañas de Millares i l'Abric de Vicent de Millares i l'Abric de la Xivàna d'Alfarb (amb Art Llevantí).

Les línies d'investigació que actualment es duen a terme s'agrupen en dos grans apartats: Processos de canvi en la Prehistòria i Bioarqueologia.

Els principals projectes que han sustentat esta investigació remunten a l'any 1987, i inclouen:

  • 2 Projectes del programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana (PROMETEO 2008/165 Y PROMETEOII/2013/016)
  • 5 Projectes Internacionals (CFDA, 47.075, NSF10-612, NFS:BCS-0410269, MPOCA Leakey Foundation 20011-12, ANR CULT SHS3, 8281-07. : National Geographic Society.)
  • 16 Projectes del Plan Nacional (HAR2012-33111, HAR2011-24878, HAR-2009-14360-C03-01, HAR2008-04273-E/HIST, FFI2008-01200, HUM2005-06498-C02-01/HIST, HUM2005-05732-C02-02/HIST, PS 91 0129, PB 96 0781, BHA-2001-2888, 1FD97-1207-C02-01, HUM-2004-05643, PB98-1507-C02-0, PB95-1087, PB87-0722-C02-01) 
  • 4 de caràcter autonòmic (GV04B-198, UV-0423 (PREHISTORIA), GRUPOS03/103, GV04B-088).

Fruit de l'activitat investigadora i formativa, el grup ha dirigit fins a l'actualitat un total de 29 Tesis doctorals i nombrosos treballs de Fi de Màster o de Llicenciatura i Grau.