Logo de la Universitat de València Logo Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40517 Complements per a la formació disciplinària en geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa
40562 Pràcticum: Especialitat de geografia i història 10 Optatiu Veure fitxa
42256 Treball fi de màster: Especialitat de geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.