UVUJIweb del doctorat Logo del portal

 

Línia d'investigació 1: Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques

 

En aquesta línia l'objectiu és analitzar les diferents respostes dels estats de benestar europeus a les crisis econòmiques i financeres, a la globalització, als canvis soci-demogràfics i a la irrupció de les tecnologies i la seua connexió amb les polítiques públiques. Entre altres àmbits se centrarà en les “fortaleses” i recursos tant dels individus com de la societat per a fomentar el seu desenvolupament, contribuint a incrementar el seu benestar. En aquest context es planteja utilitzar el potencial que tenen les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació, com la realitat virtual, la realitat augmentada, Internet, dispositius mòbils etc., per a desenvolupar noves eines amb l'objectiu de promocionar, monitorar i millorar diferents àmbits que afecten les polítiques públiques, entre altres l'estat de salut de les persones. En aquesta línia la direcció de tesi s'abordarà interdisciplinarment a través de la participació de doctors/as de la Universitat de València i de l'UJI de Castelló especialistes en Ciència Política, Economia, Medicina, Infermeria, Psicologia, Dret, Enginyeria i Sociologia.
Alguns dels temes que es tractaran d'estudiar en aquesta línia estan vinculats amb:

 •     Modelització i simulació de polítiques públiques
 •     Models interdisciplinaris per a l'anàlisi de les polítiques públiques europees
 •     Estudis sobre polítiques de benestar internacionals comparades
 •     Avaluació d'estratègies d'implementació de polítiques públiques
 •     Gestió de polítiques públiques, així com gestió i desenvolupament de recursos humans (Capital Psicològic Positiu)
 •     Màrqueting i polítiques públiques
 •     Envelliment actiu
 •     Gestió sanitària, i usabilitat i acceptabilitat de la tecnologia en l'àmbit camp de la salut.
 •     Psicologia i tecnologia per a la promoció de la salut i el benestar (entre altres temes s'analitzaran aspectes vinculats amb psicopatologia, avaluació i tractament psicològic dels trastorns emocionals; estratègies de Psicologia Positiva per a la promoció del benestar; o efectes psicosocials de les tecnologies de la informació i la comunicació)

Línia d'investigació 2: Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques

 

L'objectiu d'aquesta segona línia d'investigació és conéixer des d'una perspectiva interdisciplinària els processos que generen desigualtats econòmiques, socials, de gènere, ètniques i culturals en el context nacional i internacional, la seua vinculació amb l'increment de la pobresa i la intervenció des de les polítiques públiques per a pal·liar les seues conseqüències tant a nivell individual com en les societats en el seu conjunt. En aquesta línia participaran doctores/as de la Universitat de València i de l'UJI de Castelló de diferents àrees de coneixement relacionades amb la Sociologia, la Salut (Medicina i Infermeria), l'Economia, la Psicologia i el Dret.
Alguns dels temes d'investigació que s'abordaran dins d'aquesta línia faran referència a:

 •     Integració social i desigualtat.
 •     Pobresa i exclusió social en persones majors, infància i per gènere.
 •     Desigualtat, globalització i polítiques públiques.
 •     Crisi econòmica, austeritat i pobresa.
 •     Futur del model social europeu i lluita contra la pobresa i exclusió social.
 •     Qualitat de vida i polítiques públiques europees en el segle XXI.
 •     Canvi demogràfic, envelliment actiu i saludable.
 •     Turisme de salut.
 •     Desenvolupament i validació d'aplicacions basades en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s) per a la promoció de la salut i el benestar.
 •     Psicologia de la Salut Ocupacional. Estrés Laboral: *Burnout, *Tecnoestrés i Addicció al Treball.
 •     Psicologia Organitzacional Positiva: *Engagement, Flow, Resiliència, Intel·ligència Emocional, Organitzacions Saludables i Resilients.
 •     Promoció de conductes saludables en adolescents i joves, salut sexual, prevenció de la SIDA i addiccions sexuals.
 •     Intervenció psicològica i social per a millorar la qualitat de vida en persones amb càncer, infecció per VIH, pacients ingressats en unitats de vigilància intensiva i els seus familiars, i persones que s'enfronten al final de la vida.