UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Jorge

Garcés Ferrer

jordi.garces@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

C.U.

Departament de Treball Social i Serveis Socials

Rosa Mª

Baños Rivera

rosa.banos@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

C.U.

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Enrique

Devesa Carpio

Enrique.Devesa@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament d’Economia Financera i Actuarial

Mar

Devesa Carpio

Mar.Devesa@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament d’Economia Financera i Actuarial

Claudia

Grau Rubio

claudia.grau@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament de Didàctica i Organització Escolar

Cayetano

Núñez González

cayetano.nunez@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament de Dret de Treball i de la Seguretat social

Antonio

Santos Ortega

juan.a.santos@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament de Sociologia i Antropologia Social

Pilar

Alguacil Mari

Pilar.Alguacil@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

C.U.

Departament de Dret Financer i Tributari

Carolina

Moreno Castro

carolina.moreno@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

C.U.

Departament de Teoria dels llenguatges i Ciències de la Comunicació

Eugenia

Ruiz Molina

M.Eugenia.Ruiz@uv.es

UV

C.U.

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats

Azucena

García Palacios

azucena@uji.es

UJI

C.U.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Javier

Sánchez García

jsanchez@uji.es

UJI

C.U.

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Rafael

Ballester Arnal

rballest@uji.es

UJI

C.U.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Cristina

Giménez García

gimenezc@uji.es

UJI

Contractada doctora

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Isabel María

Martínez Martínez

imartine@uji.es

UJI

T.U.

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Micaela

Moro Ipola

moro@uji.es

UJI

T.U.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Juan Vicente

Sánchez Andrés

juanvi@uji.es

UJI

C.U.

Departament de Medicina

Carlos

Suso Rivera

susor@uji.es

UJI

Ajudant doctor

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Diana

Castilla López

diana.castilla@uv.es

UV

Ajudanta doctora

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Francisco José

Ródenas Rigla

francisco.rodenas@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament de Treball Social i Serveis Socials

Estrella

Durá Ferrandis

estrella.dura@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

C.U.

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Antonia

Sajardo Moreno

antonia.sajardo@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament d'Economia Aplicada

Tomás

Vázquez Lépinette

tomas.vazquez@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

T.U.

Departament de Dret Mercantil

Irene

Gil Saura

Irene.Gil@uv.es

UV-POLIBIENESTAR

C.U.

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats

Cristina

Botella Arbona

botella@uji.es

UJI

C.U.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Juana María

Bretón López

breton@uji.es

UJI

T.U.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Luis José

Callarisa Fiol

callaris@uji.es

UJI

T.U.

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Juan Carlos

Fandos Roig

fandos@uji.es

UJI

Contractat doctor

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Susana

Llorens Gumbau

llorgum@uji.es

UJI

T.U.

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Miguel Ángel

Moliner Tena

amoliner@uji.es

UJI

C.U.

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Soledad

Quero Castellano

squero@uji.es

UJI

T.U.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Rosa

Rodríguez Ortola

artola@uji.es

UJI

Contractada doctora

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Marisa

Salanova Soria

salanova@uji.es

UJI

C.U.

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Miguel Ángel

Gimeno Navarro

ngimeno@uji.es

UJI

Contractat doctor

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

María Jesús

Máñez Pitarch

manez@uji.es

UJI

Contractada doctora

Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Adriana

Mira Pastor

adriana.mira@uv.es

UV

Contractada doctora

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics