University of Valencia logo Logo Family Business Chair Logo del portal

Prova PACLE juny anglés C1

Date: 25 june 2021 at 09:00 to 13:00. Friday.

 

Place: Centre d’Idiomes de la Universitat de València al carrer Serpis, 25.

 
Description:

La prova d'acreditació d'anglès nivell C1 tindrà lloc el proper dimarts 25 de juny al Centre d’Idiomes de la Universitat de València al carrer Serpis, 25.

Les proves escrites (comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita) començaran a les 9:00 i finalitzaran a les 13.00.

El dia de la prova hauràs de portar el justificant d'inscripció on apareix el teu codi de candidat i un document identificatiu (DNI o passaport). 

IMPORTANT: Qui no porte algun d'aquests dos documents no podrà realitzar la prova.

 
Organized by:

Centre d'Idiomes UV.

 

Contact: secretaria@centreidiomes.es