University of Valencia logo Logo del portal

  • View of Valencia

Empreses familiars en el món: Els casos d'Alemanya, Bèlgica, Itàlia i Suècia

  • November 14th, 2017
Jornada “Empresas Familiares en el Mundo”

La Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de València, promocionada per AVE, EDEM Escuela de Empresarios,  Instituto de Empresa Familiar (IEF) i Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) i copatrocinada per Bankia i Broseta Agobagos, la Jornada  “Empresas Familiares en el Mundo” en Marina d'empreses.

Les Empreses Familiars constitueixen el tipus de companyia dominant en la gran majoria dels països del món. El seu paper en l'economia es reflecteix en la seua contribució al Valor Afegit Brut, o l'ocupació, i en tots els casos, les xifres situen a les Empreses Familiars com un dels pilars fonamentals del desenvolupament social i econòmic. No obstant açò, la situació de les Empreses Familiars presenta algunes diferències entre països. El nivell de competitivitat de les empreses familiars enfront de les no familiars, la manera en què aquestes tendeixen a organitzar-se i a estructurar els seus òrgans de direcció i govern corporatiu, o el grau de professionalització de la seua gestió presenten diferències rellevants entre països. Així mateix, cada estat presenta un context normatiu i cultural diferent, que influeix de manera determinant en la sostenibilitat i en la competitivitat del model de les empreses familiars en l'àmbit econòmic i social.

La jornada ha sigut inaugurada per Hortensia Roig, Secretària General d'EDEM Escola d'Empresaris i Alejandro Escribá, Director de la Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de València.

Escribá ha anunciat l'engegada de l'Observatori de Govern, Estratègia i Competitivitat de l'Empresa (familiar i no familiar) per part de Bankia i l'Ivie, amb la col·laboració de la càtedra, i ha exposat algunes dades preliminars sobre la situació competitiva de les Empreses Familiars valencianes, i el context en el qual operen. Només un 17% de les empreses familiars valencianes aconsegueixen els estadis més alts de competitivitat, en contraposició al 33% de les no familiars. Així mateix, els mecanismes de govern corporatiu i de la relació família empresa es troben encara molt lluny dels ideals per a millorar la professionalització i la competitivitat de les empreses. Només 1 de cada 3 disposa d'un consell de família, menys del 10% tenen protocol familiar i solament un 7% aconsegueix superar la transició a la tercera generació.

En contraposició, de la mà de quatre ponents estrangers, experts de reconegut prestigi internacional en l'estudi de les empreses familiars, s'han presentat els casos de Suècia (Mattias Nordqvist, CeFEO Jonköping University), Bèlgica (Wim Voordeckers, RCEF Hasselt University), Itàlia (Alessandro Minichilli, Osservatorio AUB Bocconi Univeristy) i Alemanya (Andrea Calabró IFF Witten/Herdecke University).

Els ponents internacionals han mostrat que les empreses familiars en els seus respectius països tenen un pes inferior en l'economia que en el cas espanyol, però aconsegueixen nivells de competitivitat i tenen una fortalesa molt millor a la qual aconsegueixen les empreses espanyoles.

LES EMPRESES FAMILIARS EUROPEES SUPEREN MILLOR LA SUCCESSIÓ, PAGUEN MENYS IMPOSTOS EN EL PROCÉS, ESTAN MILLOR GOVERNADES I SÓN MÉS COMPETITIVES QUE LES ESPANYOLES

Encara que les realitats d'aquests països són heterogènies, les seues empreses familiars són en mitjana més grans que les espanyoles, disposen de nivells de professionalització més elevats (destaquen els casos d'Alemanya i Suècia) i es doten d'estructures de govern més desenvolupades. A Bèlgica, el percentatge d'empreses que aconsegueixen la tercera generació és del 17% (10 punts més que a Espanya) i a Alemanya, aquest percentatge supera el 29%. A Alemanya i Suècia, pràcticament el 90% de les empreses són governades mitjançant consells d'administració amb participació d'independents, i en el cas Alemany, pràcticament una de cada dues empreses familiars disposen de protocol familiar i a Itàlia i Bèlgica, les dades mostren també que la disposició de consells d'administració amb participació d'independents ajuda en els processos de transició generacional, millorant en quasi tres punts la rendibilitat a mitjà i termini.

La millor situació competitiva de les empreses familiars en aquests països ha servit per a debatre sobre les bones pràctiques i aspectes contextuals que podrien ser traslladables al context espanyol a través de dos col·loquis moderats per Alejandro Ríos i Carmen March, de Broseta Abogados, copatrocinadores de la Càtedra, en el qual han participat membres de rellevants empreses familiars de la Comunitat Valenciana amb presència directa en aquests països, com Yolanda Tomás (Istobal) per a Suècia, Sergio Rodríguez (Fermax) en el cas Belga, Jose Juan Payá (ASV) a Alemanya i Guillermo Lamsfus (ICFC) a Itàlia.

El debat ha permès identificar diferències i bones pràctiques que estan ajudant a les empreses familiars d'aquests països, tals com les iniciatives d'elaboració de codis de bon govern per a les empreses familiars, o la construcció de contextos impositius que afavorisquen la transició i perdurabilidad de les empreses i el manteniment de l'activitat empresarial i l'ocupació.

La Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV) es va crear l'any 2006, promoguda per AVE, l'Escola d'Empresaris (EDEM), l'Institut Valencià per a l'Estudi de l'Empresa Familiar (IVEFA) i l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF), i compta actualment amb el patrocini de BANKIA i BROSETA ABOGADOS. Les seues activitats se centren en la docència, divulgació i recerca sobre la idiosincràsia i els desafiaments per a la millora de la competitivitat de les empreses familiars.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy