Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs de repertori i tècnica d'interpretació al piano XII

  • 1 de setembre de 2023
Image de la noticia

Professor: Antonio Galera López

Dates: del 21 d’octubre de 2023 al 2 de febrer de 2024

Durada: 40 hores (dos grups)

Nombre d’alumnat: mínim  8/ màxim 10

Lloc: Capella de la Sapiència del Centre Cultural la Nau, C/ Universitat,2 de València

Horari: Sessions de cinc hores de classe en horari de matí o de vesprada.

Horaris grup de matí (de 9 a 14 hores):

Dissabte 21/10/23

Dissabte 11/11/23

Dissabte 18/11/23

Dissabte 02/12/23

Dissabte 16/12/23

Dissabte 13/01/24

Dissabte 20/01/24

Dissabte 27/01/24

 

Horaris grup de vesprada (de 15 a 20 hores):

Dissabte 21/10/23

Dissabte 11/11/23

Dissabte 18/11/23

Dissabte 02/12/23

Dissabte 16/12/23

Dissabte 13/01/24

Dissabte 20/01/24

Dissabte 27/01/24

Concert d'alumnat: Divendres 2 de febrer de 2024 a les 17h en la sala Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia, campus de Burjassot.

- Adreçat preferentment a: estudiantat de piano que estiga cursant o haja cursat estudis a la Universitat de València, estudiantat de piano interpretació, postgraduats i postgraduades.

- Altres grups d’interès: alumnat de la Universitat de València aficionat a la música clàssica, aficionats i aficionades a la música clàssica en general.

- Requisits:

            - Alumnat actiu: últims cursos d’ensenyaments professionals, grau superior, postgraduats o titulació equivalent.

            - Alumnat oient: grau elemental, pianistes amateurs.

De forma excepcional es pot acceptar alumnat que no complisca aquestes característiques amb una audició prèvia del professor.

Programa del curs:

Objectius

L’alumnat realitzarà una audició el dia 21 d’octubre, en què s’acordarà el repertori que s’estudiarà amb el professor, així com els objectius individuals de cada participant actiu en el curs, encaminats fonamentalment a la defensa satisfactòria del repertori elegit.

Es desenvoluparà un pla de treball amb els mètodes d’estudi adequats per a cada alumne/a. Els/Les alumnes estudiaran el repertori propi, però coneixeran també el repertori dels companys i les companyes. Es potenciarà de forma col·lectiva l’escolta del repertori, amb l’objectiu de desenvolupar la cultura musical i general del l’alumnat. Es fomentarà la participació activa de tot l’alumnat per a resoldre les dificultats individuals de les interpretacions. Es buscarà sempre el treball en grup com a eina indispensable per a la resolució dels problemes individuals que se li presenten al/la jove intèrpret.

La preparació per a una presentació pública serà l’objectiu principal de l’alumnat del curs. Es realitzarà un concert públic el dia 2 de febrer de 2024.

El professor seleccionarà dos/dues alumnes que interpretaran un concert en la temporada de primavera o tardor de 2024 de l´Aula de Música de la Universitat de València.

En cas que algun alumne/a complisca les condicions necessàries, el professor podrà proposar-lo/la per a futures col·laboracions amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (director Hilari Garcia Gázquez).

El professor podrà becar algun/a alumne/a per a participar en activitats relacionades amb el Festival dels Horts de 2024.

Continguts

  • Anàlisi pianística del repertori presentat per l’alumnat del curs.
  • Cultura musical: anàlisi del gran repertori per a piano sol, orquestra i música de cambra. Marc cultural general, integració amb la resta d’arts del repertori musical occidental.
  • La fidelitat a la partitura: edició, estil, signes musicals, pedalització.
  • Desenvolupament d’una tècnica conscient. La digitació.
  • Desenvolupament d’un mètode d’estudi productiu. La memorització.
  • L’ actuació en públic.

Metodologia

Els/les alumnes presentaran una proposta de programa adequada al seu nivell pianístic que ha d’incloure obres d’almenys dos estils diferents i un estudi. Aquest programa serà consensuat amb el professor del curs després de l’audició inicial del dia 21 d’octubre. En l’audició inicial els/les alumnes han d’interpretar una obra d’estil lliure. Les classes seran públiques i es fomentarà en cada moment la participació activa de la resta de l’alumnat.

El curs d’interpretació pianística presenta una dualitat característica d’aquest tipus de cursos: cal combinar el treball individual de l’alumne/a amb l’escolta activa en grup, fonamental per al seu desenvolupament. El professor tindrà en compte en cada moment aquesta dualitat per desenvolupar un discurs formatiu interessant per a tot l’alumnat del curs, actiu i oient.

La flexibilitat tant en les classes com en els consells pianístics és una condició necessària per al bon aprofitament dels cursos per part dels i les alumnes. Es trobaran en una mateixa classe alumnat de nivells diversos i amb objectius professionals i formatius diferents. El professor buscarà sempre aquesta flexibilitat, de forma que els consells individuals siguen intel·ligibles i aprofitables per a tot l’alumnat. Es buscarà també promoure la solidaritat entre l’alumnat i l’estudi en grup i es formaran xarxes de treball entre ells que afavorisquen el seu desenvolupament artístic.

- Distribució de les sessions

Els/les alumnes passaran un mínim de 45 minuts de classe al piano per sessió, en cada una de les vuit sessions. S’estudiarà el repertori de forma progressiva, i se’ls ajudarà en la lectura i la interpretació correcta al llarg dels quatre mesos de duració del curs. El dia 2 de febrer de 2024 l’alumnat farà un concert públic en què haurà d’aplicar tots els coneixements que hagen adquirit en el curs.

Preus de matriculació

Alumnat actiu:

Estudiantat de la UVEG i membres del col·lectiu Alumnes UV: 390 €

Públic en general: 485 €

Alumnat Oient:

Estudiantat de la UVEG i membres del col·lectiu Alumnes UV: 60 €

Públic en general: 75 €