Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Desistiment i cancel·lació

Desistiment
 

Segons estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat justificació i sense cap penalització.

L´usuari pot exercir el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l’endemà a la formalització de la inscripció, açò és, moment en el qual s’efectua el pagament.

Per exercir el dret de desistiment, cal notificar la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració, per correu electrònic a nau.menuda@uv.es o mitjançant el formulari electrònic. La persona interessada rebrà per correu electrònic la recepció d'aquest desistiment.

Comunicarem la persona interessada per correu electrònic la recepció d’aquest desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació sobre l’exercici d’aquest dret siga enviada abans que acabe el termini corresponent (14 dies naturals des de l’endemà de la matrícula).

 

Conseqüències del desistiment
 

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vosté per a la transacció inicial, llevat que vosté haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència a seu favor, comissió que es descomptarà de l’import final a retornar.

 

Cancel·lació
 

Transcorregut el termini legal de desistiment, l'usuari/ària pot sol·licitar, mitjançant correu electrònic a nau.menuda@uv.es, la cancel·lació de la matrícula fins al 18 de juny de 2022 amb una penalització del 50% del preu de la matrícula. Passada aquesta data, no s’admetran cancel·lacions de matrícula amb devolució del preu, excepte si es tracta d’un cas de força major i sempre que es justifique amb documentació acreditativa.

No es farà cap reembossament de diners del preu de l'Escola d'Estiu ni del preu del menjador dels dies que no assistisca el xiquet o xiqueta.