Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

La Fisioteràpia es defineix com “la ciència del tractament a través de mitjans físics, exercici terapèutic, massoteràpia i electroteràpia per a previndre, curar o pal·liar diferents malalties”. A més, la Fisioteràpia inclou l'execució de proves elèctriques i manuals per a determinar el valor de l'afectació i força muscular, proves per a determinar les capacitats funcionals, l'amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajudes diagnòstiques per al control de l'evolució.
L'objectiu de la fisioteràpia és facilitar el desenvolupament, mantenció i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l'individu, per a poder aconseguir una millor qualitat de vida.
La Unitat de Fisioteràpia de CUNAFF  posa a la disposició de qualsevol usuari els tractaments fisioteràpics i rehabilitació, prestant una atenció individualitzada i personalitzada amb la màxima professionalitat, millorant el seu estat de salut i de benestar físic i psíquic.
A més de les consultes es donaran instruccions al pacient a seguir en domicili per a continuar el procés de recuperació i evitar lesions en realitzar la seua activitat o esport.


Estructures de les sessions

La intervenció es realitza en el gabinet de fisioteràpia i en CUNAFF ESPORT, segons les necessitats del pacient.
Durant la primera sessió es realitza una valoració fisioteràpica inicial i es determina la rehabilitació i els tractaments fisioteràpics necessaris, per la qual cosa es recomana als pacients que porten amb si els informes mèdics, o qualsevol altra documentació d'interés per als fisioterapeutes.
Les sessions tenen una duració d'entre 45min i 1h, depenent del motiu de consulta i la complexitat del tractament.


Tractaments oferits

 • Fisioteràpia neurològica

  - Teràpia Bobath
  - Exercici Terapèutic
  - Readaptació de la marxa
  - Reestructuració de patrons normals de moviment
  - Reeducació sensorial i propioceptiva
  - Tractament de migranyes

 • Inhibició de l'espasticitat i reaccions reflexes alterades.
 • Reestructuració de patrons normals de moviment.
 • Entrenament per a l'aprenentatge terapèutic cognoscitiu.
 • Reeducació i enfortiment muscular.
 • Reeducació sensorial i propioceptiva.
 • Fisioteràpia Traumatològica

  - Enfortiment muscular
  - Tractament punts gallet (Punció seca)
  - Esquinços, fractures, luxacions
  - Readaptació esportiva
  - Embenatge funcional i neuromuscular
  - Electroteràpia
  - Massoteràpia

 • Fisioteràpia esportiva

  -Trencaments musculars, tendinopaties, fasciïtis, problemes articulars
  - Readaptació esportiva
  - Exercici guiat

 • Fisioteràpia de manteniment
 • Fisioteràpia respiratòria
 • Fisioteràpia pediàtrica
 • Osteopatia
 • Massatge terapèutic
 • Teràpia craneosacral
 • Teràpia miofascial
 • Tècniques emprades
 • Kinesioterapia, o Teràpia pel Moviment. Manipulació vertebral i d'articulacions perifèriques.
 • Fisioteràpia Manual Ortopèdica o Teràpia Manual.
 • Exercicis Terapèutics.
 • Reeducació postural global (R.P.G) i mètodes kinèsics manuals analítics o globals de valoració i tractament, potenciació, estirament i reequilibració de la funció múscul-esquelètica.
 • Control motor.
 • Mobilitzacions articulars, neurodinámica…
 • Estiraments Analítics: Maniobres terapèutiques analítiques en el tractament de patologies múscul-esquelètica.
 • Mètodes manuals de reeducació del to postural, sinergies i patrons neuro-motors patològics en el cas de la Fisioteràpia Neurològica
 • Gimnàstica miasténica hipopresiva,
 • Embenatge funcional i Kinesio-Taping o Embenatge Neuromuscular: és la utilització d'unes cintes d'esparadrap elàstic les propietats del qual s'assemblen a les de la pell, aplicades sobre ella amb diferents graus de tensió.
 • Massoteràpia: ús de diferents tècniques de massatge.
 • Electroteràpia: aplicació de corrents elèctrics.