Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Són nombrosos els estudis que indiquen que dur a terme uns hàbits alimentaris inadequats constitueix un important factor de risc de morbiditat i mortalitat, contribuint al desenvolupament de malalties. Els avanços científics, el descobriment dels tipus de nutrients i la funció que realitzen sobre l'organisme han permès adaptar l'alimentació a l'estat fisiopatològic dels subjectes segons les necessitats d'aquests.
Per això, l'equip de dietistes-nutricionistes de la Unitat de Nutrició i Dietètica ofereix tractaments individualitzats amb un enfocament de prevenció i/o de millora de les diferents malalties relacionades amb l'alimentació.
A més, es compta amb els professionals de les diferents unitats per a abordar conjuntament les intervencions que precisen d'un equip multidisciplinari.

Intervenció nutricional

La intervenció nutricional consta d'una entrevista inicial en la qual es realitzarà una valoració dietètic-nutricional, i en funció del cas, acompanyat d'un l'estudi de la composició corporal i d'una avaluació de les dades obtingudes.

En acabar la consulta, se li explicarà al pacient com emplenar el diari dietètic (aquest varia en funció de l'especialitat del servei) amb la finalitat d'individualitzar l'abordatge dietètic. És important destacar que, en la primera visita, no es facilitarà cap document més enllà del diari dietètic i l'informe de la composició corporal (si es realitzara).

Després d'enviar el diari dietètic respectant les condicions explicades per el/la dietista-nutricionista en la primera visita, es realitzarà un primer seguiment on s'aplicarà l'abordatge dietètic a través de l'educació alimentària i/o planificació dietètica.

La resta de sessions es basaran en un seguiment de l'evolució, podent ser setmanal, quinzenal o mensual, segons les característiques del tractament i les necessitats de cada pacient. Els temps de consulta són orientatius, els tractaments personalitzats no poden tindre tots la mateixa duració.

Es contempla tant la visita física del pacient al centre, com la intervenció a través de la connexió mitjançant videoconferència o per telèfon per a pacients abonats al servei.

Serveis oferts:

 • Patologies cròniques i altres relacionades amb l'alimentació (colesterol, diabetis, àcid úric, anèmia, etc.).
 • Consulta en parella: seguiment que a proposició del nutricionista s'orientarà a persones del mateix nucli familiar amb rutines similars.
 • Al·lèrgies alimentàries (proteïnes de l'ou, llet, LTP, marisc, etc.).
 • Pacients amb patologies gastrointestinals: Mala absorció fructosa o lactosa, malaltia celiaca, malaltia de Chron, colitis ulcerosa, …
 • Persones amb diversitat funcional (PCI, Lesió medul·lar, dany cerebral, etc.).
 • Alimentació en embaràs i durant el període de lactància materna.
 • Alimentació en xiquets i adolescents.
 • Alimentació en persones majors i ancians.
 • Consulta de nutrició infantil
  • Alimentació complementària i lactància
  • Educació alimentària infantil i juvenil.
  • Educació alimentària familiar.
  • Neofobia alimentària infantil.
  • Selectivitat alimentària
  • Variacions de pes.
  • Intoleràncies alimentàries en la infància.
  • Millora d'hàbits en la infància.
  • Planificació per a tota la família.
 • Alimentació en esportistes (casuals i professionals) Diferents modalitats:
  • Esports d'equip (bàsquet, futbol, etc…)
  • Esports de força (gimnàs, powerlifting, etc…)
  • Esports intermitents (crossfit, etc…)
  • Esports de resistència (triatló, marató, etc…)
 • Uns altres…

La unitat de Nutrició i Dietètica disposa d'una cartera de serveis que poden ser contractats de manera independent pels interessats, bé per qualsevol usuari bé per pacients derivats per un professional sanitari extern. Entre aquests serveis es troben:

 • Valoracions de la composició corporal mitjançant cineantropometria i/o bioimpedància emetent informes d'utilitat per al professional sanitari que l'assistisca.
 • Control del pes corporal en persones amb diversitat funcional (bioimpedància i bàscula adaptades).
 • Assessorament i valoració individualitzada en l'ús de complements alimentaris i suplements en diferents objectius (conciliació del somni i del descans, dèficit nutricional, recuperació de lesions, rendiment, salut, …) tant per a la població general com per a esportistes


Contacte amb la Unitat de Nutrició: